Wniosek o złożenie co to jest
Definicja Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w prawie. Znaczenie.

Czy przydatne?

Definicja Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w prawie

Definicja z ang. The request for the object to provide a court deposit, z niem. Die Anforderung für das Objekt eine gerichtliche Hinterlegung zur Verfügung zu stellen.

Słownik: We wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego należy:
1) określić zobowiązanie, przy wykonaniu którego złożona jest element;
2) przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie;
3) precyzyjnie oznaczyć element, który ma być złożony;
4) wskazać osobę, której element ma być wydany, i warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić.
art. 693 k.p.c.

Czym jest Wniosek o złożenie przedmiotu znaczenie w Słownik prawo W .