Współuczestnictwo formalne w co to jest
Definicja Współuczestnictwo formalne w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie jednej sprawie.

Czy przydatne?

Definicja Współuczestnictwo formalne w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. Formal participation in civil case, z niem. Formal Teilnahme an Zivilverfahren.

Słownik: Kilka osób może w jednej sprawie występować w roli powodów albo pozwanych, jeśli element sporu stanowią roszczenia albo zobowiązania jednego rodzaju, oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, jeśli ponadto cecha sądu jest uzasadniona dla każdego z roszczeń albo zobowiązań z osobna, jako także dla wszystkich razem (współuczestnictwo oficjalne).
art. 72 k.p.c.

Czym jest Współuczestnictwo formalne w znaczenie w Słownik prawo W .