Wykroczenie co to jest
Definicja Wykroczenie w prawie. Znaczenie za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia gest.

Czy przydatne?

Definicja Wykroczenie w prawie

Definicja z ang. Offense, z niem. Vergehen.

Słownik: Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia gest społecznie szkodliwy, zakazany poprzez ustawę obowiązującą w momencie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5 000 złotych albo nagany.
Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeśli nie można mu przypisać winy w momencie czynu.
Art.1 Kodeksu wykroczeń.

Czym jest Wykroczenie znaczenie w Słownik prawo W .