Wyrok zaoczy w sprawie co to jest
Definicja Wyrok zaoczy w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie stawił się na posiedzenie wyznaczone.

Czy przydatne?

Definicja Wyrok zaoczy w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. Zaoczy judgment in a civil case, z niem. Zaoczy Urteil in einem Zivilverfahren.

Słownik: Jeśli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę lub mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie albo w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba iż budzą one uzasadnione wątpliwości lub zostały przytoczone w celu obejścia prawa.
art. 339 k.p.c.

Czym jest Wyrok zaoczy w sprawie znaczenie w Słownik prawo W .