Wyzysk co to jest
Definicja Wyzysk w prawie. Znaczenie stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo albo.

Czy przydatne?

Definicja Wyzysk w prawie

Definicja z ang. Exploitation, z niem. Ausbeutung.

Słownik: Jeśli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo albo niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za własne świadczenie przyjmuje lub zastrzega dla siebie albo dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w momencie zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może żądać pomniejszenia swego świadczenia albo powiększenia należnego jej świadczenia, a w sytuacji gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, może ona żądać unieważnienia umowy.
Art. 388 § 1 kodeksu cywilnego.

Czym jest Wyzysk znaczenie w Słownik prawo W .