Wyzysk co to jest
Definicja Wyzysk w prawie. Znaczenie stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo albo.

Czy przydatne?

Definicja Wyzysk w prawie

Definicja z ang. Exploitation, z niem. Ausbeutung.

Słownik WYZYSK: Jeśli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo albo niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za własne świadczenie przyjmuje lub zastrzega dla siebie albo dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w momencie zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może żądać pomniejszenia swego świadczenia albo powiększenia należnego jej świadczenia, a w sytuacji gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, może ona żądać unieważnienia umowy.
Art. 388 § 1 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Warunkowe Umorzenie:
Wyjaśnienie umorzyć postępowanie karne, jeśli wina i socjalna szkodliwość czynu nie są znaczące, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego wyzysk.
Znaczenie Współuczestnictwo Materialne W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie jednej sprawie występować w roli powodów albo pozwanych, jeśli element sporu stanowią prawa albo wymagania im wspólne albo oparte na tej samej podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo wyzysk.
Znaczenie Warunkowe Zwolnienie Skazanego:
Wyjaśnienie pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego wyzysk.
Znaczenie Warunek:
Wyjaśnienie wyjątków w ustawie przewidzianych lub wynikających z właściwości czynności prawnej, stworzenie albo ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Art. 89 wyzysk.
Znaczenie Współuczestnictwo Jednolite W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie gdy z istoty spornego relacji prawnego albo z regulaminu ustawy wynika, iż wyrok dotyczyć ma niepodzielnie wszystkich współuczestników (współuczestnictwo jednolite), czynności procesowe wyzysk.

Czym jest Wyzysk znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: