Normatywy jakości wody co to jest
Co to jest Normatywy jakości wody. Wyjaśnienie Obowiązujące regulaminy (czyli mające umocowanie.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Jakości Normatywy

Normatywy jakości wody
Obowiązujące regulaminy (czyli mające umocowanie prawne) podające zbiory wartości →parametrów jakości wody i ich dopuszczalne stężenia, pozwalające na dokonanie oceny przydatności wody do różnych celów (dla ustalonych rodzajów użytkowania). → Normy jakości wody pitnej, → Kryteria oceny jakości wody, → Kontrola jakości wód podziemnych.[AM].

Czym jest Normatywy jakości wody znaczenie w Słownik definicje N