Strefa aktywnego dopływu do co to jest
Co to jest Strefa aktywnego dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni. Wyjaśnienie studni.

Czy przydatne?

Co to jest Strefa aktywnego dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni

Strefa aktywnego dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni
W razie otworu hydrogeologicznego niedogłębionego ta część poziomu wodonośnego, którą należy w obliczeniach traktować jako decydującą o wielkości dopływu wody w momencie pompowania. Poniżej tej strefy przepływ wody ma charakter naturalny, niezależny od drenażu w wyższej części. Wynosi ona od 1,3 (s + l) do 2,0 (s + l), zależnie od relacji s/l, wahającego się od 0,2 do 1,0 (s – depresja w studni, l – czynna długość filtru). Miąższość spółka akcyjnad. wyznacza się dla studzien zagłębionych płytko w poziom wodonośny – od położenia swobodnego zwierciadła (z uwzględnieniem depresji), albo dla wód naporowych – od stropu poziomu wodonośnego.[AK].

Czym jest Strefa aktywnego dopływu do znaczenie w Słownik definicje S