Dyspersja; dyspersja w co to jest
Co to jest Dyspersja; dyspersja w wodach podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Zespół efektów.

Czy przydatne?

Co to jest Dyspersja; dyspersja w wodach podziemnych

Definicja DYSPERSJA; DYSPERSJA W WODACH PODZIEMNYCH: Dyspersja; dyspersja w wodach podziemnych
Zespół efektów wynikających ze zjawisk fizycznych (zróżnicowanie prędkości w kanalikach porowych i w poszczególnych punktach przestrzeni porowej) i fizykochemicznych(dyfuzja molekularna, reakcje pomiędzy substancjami w roztworze, w samej substancji rozpuszczonej albo unoszonej, międzysubstancją a szkieletem skały) prowadzących do zmiany w momencie i w przestrzeni stężenia substancji w wodzie podziemnej. Tak szeroko rozumiane mechanizmy są słabo rozpoznane, stąd zdecydowano opisywać dyspersję molekularną i → dyspersję hydrodynamiczną dzięki równania → dyfuzji adwekcyjnej, zastępując w nim → współczynnik dyfuzji molekularnej Dm → współczynnikiem dyspersji wód podziemnych D, uzupełniając równanie składnikami wyrażającymi kinetykę reakcji pomiędzy substancjami a fazą stałą i składnikami źródłowymi.[TM].

Słownik Dokumentacja Hydrogeologiczna Złoża:
Znaczenie hydrogeologiczna złoża D.h.z. stanowi część składową dokumentacji geologicznej złoża. Sporządzona jest w formie opisowej i graficznej. Obejmuje wyniki zaprojektowanych badań i ich interpretację dyspersja; dyspersja w wodach podziemnych.
Słownik Drenaż Rozsączający Ścieki:
Znaczenie ścieki Układ drenów zakładanych w strefie aeracji, wykorzystywany na przykład w piaskach i piaskach gliniastych do biologicznego oczyszczania niewielkiej ilości ścieków. Zwierciadło wód podziemnych dyspersja; dyspersja w wodach podziemnych.
Słownik Degradacja Wód Podziemnych; Obniżenie Jakości W.P., Zanieczyszczenie W.P., Skażenie W.P.:
Znaczenie podziemnych; obniżenie jakości w.p., zanieczyszczenie w.p., skażenie w.p. W hydrogeologii degradacja jest rozumiana jako obniżenie naturalnej jakości i ilości wody podziemnej wywołane czynnikami dyspersja; dyspersja w wodach podziemnych.
Słownik Deficyt Odpływu D:
Znaczenie Różnica pomiędzy średnią wieloletnią wysokością opadów atmosferycznych na jakimś obszarze a średnim wieloletnim odpływem z tego obszaru (Pazdro, Kozerski, 1990). Znajomość deficytu odpływu pozwala dyspersja; dyspersja w wodach podziemnych.
Słownik Dyfuzja; Dyfuzja Molekularna:
Znaczenie molekularna Mechanizm wyrównywania się stężeń składników w mieszaninie gazów albo cieczy wskutek bezładnego ruchu cieplnego cząstek, spowodowany gradientem stężenia, temperatury, ciśnienia, sił pól dyspersja; dyspersja w wodach podziemnych.

Czym jest Dyspersja; dyspersja w wodach znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: