Dyspersja; dyspersja w co to jest
Co to jest Dyspersja; dyspersja w wodach podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Zespół efektów.

Czy przydatne?

Co to jest Dyspersja; dyspersja w wodach podziemnych

Dyspersja; dyspersja w wodach podziemnych
Zespół efektów wynikających ze zjawisk fizycznych (zróżnicowanie prędkości w kanalikach porowych i w poszczególnych punktach przestrzeni porowej) i fizykochemicznych(dyfuzja molekularna, reakcje pomiędzy substancjami w roztworze, w samej substancji rozpuszczonej albo unoszonej, międzysubstancją a szkieletem skały) prowadzących do zmiany w momencie i w przestrzeni stężenia substancji w wodzie podziemnej. Tak szeroko rozumiane mechanizmy są słabo rozpoznane, stąd zdecydowano opisywać dyspersję molekularną i → dyspersję hydrodynamiczną dzięki równania → dyfuzji adwekcyjnej, zastępując w nim → współczynnik dyfuzji molekularnej Dm → współczynnikiem dyspersji wód podziemnych D, uzupełniając równanie składnikami wyrażającymi kinetykę reakcji pomiędzy substancjami a fazą stałą i składnikami źródłowymi.[TM].

Czym jest Dyspersja; dyspersja w wodach znaczenie w Słownik definicje D