Woda zwązana co to jest
Co to jest Woda zwązana. Wyjaśnienie w ośrodku siłami śród- i międzycząsteczkowymi (molekularnymi.

Czy przydatne?

Co to jest Zwązana Woda

Definicja WODA ZWĄZANA: Woda zwązana
Woda utrzymywana w ośrodku siłami śród- i międzycząsteczkowymi (molekularnymi), nie odsącza się pod wpływem siły ciężkości. Woda higroskopijna, a więc adsorpcyjna, i adhezyjna, a więc błonkowata. Woda kapilarna, a więc włoskowata, bywa zaliczana zarówno do wody wolnej, jak i związanej, bądź traktowana osobno. → Systematyka wód podziemnych.[AK].

Słownik Woda Nadzłożowa:
Znaczenie Woda nadzłożowa Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym budującym nadkład złoża surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda złożowa, → Woda śródzłożowa, → Woda podzłożowa.[TB woda zwązana.
Słownik Warunek Podobieństwa Modelu:
Znaczenie podobieństwa modelu Warunek, który muszą spełniać wzajemne stosunki współczynników skalowych modelu (skale: przewodności, kosztów, wysokości hydraulicznych, liniowa, czasu i tym podobne, oznaczające woda zwązana.
Słownik Woda Słona:
Znaczenie mineralizacji ogólnej wynoszącej przynajmniej 10 g/dm3, ale nieprzekraczającej 35 g/dm3, której dominującymi składnikami są jony: chlorkowy, sodowy i wapniowy. → Woda zasolona, → Solanka, → Woda woda zwązana.
Słownik Wskaźnik Krenologiczny; W. Gęstości Źródeł, W. Uźródlenia:
Znaczenie krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia W.k. ustala liczbę źródeł przypadających na1km2 powierzchni ziemi. W zależności od rzeźby terenu i budowy geologicznej waha się w granicach od 0 do woda zwązana.
Słownik Woda Żelazista:
Znaczenie Woda żelazista → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 10 mg/dm3 jonu żelazawego (Fe2+) i żelazowego (Fe3+).[JD woda zwązana.

Czym jest Woda zwązana znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: