Wskaźnik zasobności wód co to jest
Co to jest Wskaźnik zasobności wód podziemnych; moduł zasobów wód podziemnych. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik zasobności wód podziemnych; moduł zasobów wód podziemnych

Parametr zasobności wód podziemnych; moduł zasobów wód podziemnych
Rozmiar zasobów wód podziemnych wyrażona w relacji do jednostki powierzchni obszaru ich występowania. W.z.w.p. odnosi się zwykle do → zasobów wód podziemnych odnawialnych i dyspozycyjnych i jest najczęściej wyrażany w jednostkach objętości na jednostkę czasu i km2.[SK].

Czym jest Wskaźnik zasobności wód znaczenie w Słownik definicje W