Korzystanie z wód szczególne co to jest
Co to jest Korzystanie z wód szczególne. Wyjaśnienie K.zw.s. zachodzi w razie, gdy nie jest.

Czy przydatne?

Co to jest Korzystanie z wód szczególne

Definicja KORZYSTANIE Z WÓD SZCZEGÓLNE: Korzystanie z wód szczególne
K.zw.s. zachodzi w razie, gdy nie jest korzystaniem powszechnym i zwykłym, i wynika z konieczności wcześniejszego uzyskania → pozwolenia wodnoprawnego. Przykładami k.zw.s. są: przerzut wody pomiędzy zlewniami, piętrzenie i retencjonowanie wód, trwałe obniżenie zwierciadła wód gruntowych do celów rolniczych albo przemysłowych, pobór i odprowadzenie wód powierzchniowych i podziemnych, wprowadzenie ścieków do wód albo do ziemi.[ASd].

Słownik Krzywa Uziarnienia Sumacyjna; K. Granulometryczna, K. Przesiewu:
Znaczenie sumacyjna; k. granulometryczna, k. przesiewu Graficzny obraz wyników → analizy granulometrycznej, odzwierciedlający rozkład ziarnowy próbki, wyrażający jaki jest względny udział wagowy ziarn o danej korzystanie z wód szczególne.
Słownik Kanały Krasowe:
Znaczenie Połączone pustki krasowe poziome albo nachylone, nieregularnych kształtów i o zmiennych średnicach od 0,01 do kilku metrów, gdzie mogą płynąć wody podziemne. K.k. regularnie łączą jaskinie. Występują korzystanie z wód szczególne.
Słownik Kontakt Hydrauliczny; Więź Hydrauliczna:
Znaczenie hydrauliczny; więź hydrauliczna 1. Wzajemna łączność wód podziemnych o pełnym nasyceniu w obrębie zróżnicowanego układu warstw wodonośnych i z wodami powierzchniowymi w zbiornikach (cieki, jeziora korzystanie z wód szczególne.
Słownik Kationy Wymienne:
Znaczenie Wszystkie kationy mogące podlegać sorpcji i zasorbowane poprzez kompleks sorpcyjny skał, gruntów, gleb, zdolne w ustalonych warunkach do zamiany z kationami znajdującymi się w wodzie. Każdy kation korzystanie z wód szczególne.
Słownik Krzywa Przejścia; Krzywa Przebicia:
Znaczenie krzywa przebicia Krzywa przedstawiająca zmianę w momencie stężenia → znacznika albo zanieczyszczenia w określonym punkcie (przekroju) warstwy wodonośnej (→ ośrodka hydrogeologicznego) w badaniach korzystanie z wód szczególne.

Czym jest Korzystanie z wód szczególne znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: