Długi spadkowe co to jest
Definicja Długi spadkowe w prawie. Znaczenie spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi.

Czy przydatne?

Definicja Długi spadkowe w prawie

Definicja z ang. long inheritance, z niem. lange Erbe.

Słownik: Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku.
Art. 1030 kodeksu cywilnego
W przypadku prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.
W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeśli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza elementów należących do spadku lub podał do inwentarza nie istniejące długi.
Art. 1031 kodeksu cywilnego.

Czym jest Długi spadkowe znaczenie w Słownik prawo D .