Dywidenda co to jest
Definicja Dywidenda w prawie. Znaczenie dividendum - rzecz do podziału) - to część albo całość.

Czy przydatne?

Definicja Dywidenda w prawie

Definicja z ang. Dividend, z niem. Dividende.

Słownik: Dywidenda (z łaciny dividendum - rzecz do podziału) - to część albo całość zysku netto przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy albo udziałowców. Dochód akcjonariusza albo udziałowca z posiadanych poprzez niego udziałów albo akcji, wyliczany na podstawie rocznego sprawozdania finansowego spółki. O ewentualnej wypłacie, terminie i wysokości dywidendy decyduje Walne Zebranie Akcjonariuszy (WZA) w Spółce Akcyjnej albo Walne Zebranie Udziałówców (WZU) w Spółce z o. o.

Czym jest Dywidenda znaczenie w Słownik prawo D .