Zawieszenie postępowania co to jest
Definicja Zawieszenie postępowania cywilnego w prawie. Znaczenie postępowanie z urzędu: 1) w.

Czy przydatne?

Definicja Zawieszenie postępowania cywilnego w prawie

Definicja z ang. Suspension of Civil Procedure, z niem. Die Aussetzung der Zivilprozess.

Słownik: Sąd zawiesza postępowanie z urzędu:
1) w przypadku śmierci strony albo jej przedstawiciela ustawowego, straty poprzez nich umiejętności procesowej, straty poprzez stronę umiejętności sądowej albo straty poprzez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela;
2) jeśli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;
3) jeśli strona albo jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej w wyniku niezwykłych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu;
4) jeśli postępowanie dotyczy masy upadłości i ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, a strona pozbawiona została prawa zarządu masą upadłości, lub ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku powoda.
art. 174 k.p.c.

Czym jest Zawieszenie postępowania znaczenie w Słownik prawo Z .