Glin Al co to jest
Co to jest Glin Al. Wyjaśnienie metali skorupy ziemskiej, występujący podrzędnie w wodach.

Czy przydatne?

Co to jest Al Glin

Definicja GLIN AL: Glin Al
Jeden z głównych metali skorupy ziemskiej, występujący podrzędnie w wodach podziemnych, do których dostaje się raczej wskutek mechanizmów wietrzenia minerałów skałotwórczych. Charakteryzuje się ograniczoną predyspozycją do migracji wodnej. O wysokości stężeń g. w wodach i formach migracji decyduje pH wody – wyższe stężenia i formy kationowe występują przy niższych pH, w wodach zasadowych przeważają formy anionowe. G. wykazuje właściwości toksyczne w relacji do roślin i zwierząt, a w razie człowieka najprawdopodobniej może wywoływać różne schorzenia, w tym chorobę Alzheimera.[AM].

Słownik Gradient Mineralizacji (Wód) Gm:
Znaczenie mineralizacji (wód) gm Definicja regularnie utożsamiane z → gradientem hydrogeochemicznym, ustala rozmiar wzrostu mineralizacji wód podziemnych wspólnie z głębokością. Wyrażany w g/dm3/100m. GM = (M2 glin al.
Słownik Geotermometry Izotopowe:
Znaczenie izotopowe Izotopowe wskaźniki temperatury wody podziemnej oparte na reakcjach zamiany izotopowej pomiędzy wodą termalną (→ wody termalne) a jej rozpuszczonymi składnikami. Do najczęściej służących glin al.
Słownik Globalna Linia Wód Opadowych GMWL:
Znaczenie opadowych GMWL Wykres zależności zawartości → deuteru od zawartości tlenu-18 w wodach opadowych kuli ziemskiej. H. Craig (1961) odkrył, iż zależność ta ma charakter liniowy (z wyjątkiem niektórych glin al.
Słownik Granica Nieprzepuszczalna (Szczelna):
Znaczenie nieprzepuszczalna (szczelna) Granica mechanizmu hydrogeologicznego stanowiąca szczelną przeszkodę dla jakiegokolwiek przepływu (natężenie zerowe) wody i/albo substancji, bez zadanej wysokości glin al.
Słownik Głębienie Studzien:
Znaczenie Głębienie studzien Ustalenie zbiorcze na ręczne albo maszynowe wykonywanie studzien (kopanie, wiercenie i inne metody).[AK glin al.

Czym jest Glin Al znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: