Glin Al co to jest
Co to jest Glin Al. Wyjaśnienie metali skorupy ziemskiej, występujący podrzędnie w wodach.

Czy przydatne?

Co to jest Al Glin

Glin Al
Jeden z głównych metali skorupy ziemskiej, występujący podrzędnie w wodach podziemnych, do których dostaje się raczej wskutek mechanizmów wietrzenia minerałów skałotwórczych. Charakteryzuje się ograniczoną predyspozycją do migracji wodnej. O wysokości stężeń g. w wodach i formach migracji decyduje pH wody – wyższe stężenia i formy kationowe występują przy niższych pH, w wodach zasadowych przeważają formy anionowe. G. wykazuje właściwości toksyczne w relacji do roślin i zwierząt, a w razie człowieka najprawdopodobniej może wywoływać różne schorzenia, w tym chorobę Alzheimera.[AM].

Czym jest Glin Al znaczenie w Słownik definicje G