Globalna linia wód opadowych co to jest
Co to jest Globalna linia wód opadowych GMWL. Wyjaśnienie GMWL Wykres zależności zawartości →.

Czy przydatne?

Co to jest Globalna linia wód opadowych GMWL

Globalna linia wód opadowych GMWL
Wykres zależności zawartości → deuteru od zawartości tlenu-18 w wodach opadowych kuli ziemskiej. H. Craig (1961) odkrył, iż zależność ta ma charakter liniowy (z wyjątkiem niektórych obszarów gorących i suchych) i postać: δD (‰) = 8δ18O + 10 nie mniej jednak δD i δ18O stanowią odchylenie od międzynarodowego wzorca SMOW, współczynnik s = 8 wyraża nachylenie prostej względem osi odciętych, zaś wartość d = 10 stanowi tak zwany → nadwyżkę deuterową. Późniejsze badania prowadzone poprzez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej wykazały, iż przebieg GMWL (ryc. 28) spełnia warunki równania: δD (‰) = 8,13δ18Ο + 10,8 nie mniej jednak wartości te są odniesione do nowszego wzorca → VSM0W. Linia Craiga daje pogląd na światowy rozdział izotopów w opadach, które są wzbogacone w izotopy ciężkie w regionach ciepłych i zubożone w zimnych. Stanowi ona statystyczną średnią wielu lokalnych i regionalnych linii opadowych różniących się od niej wskutek zmiennych parametrów klimatycznych i geograficznych.[JD]Ryc. 28. Przebieg globalnej linii wód opadowych (wg Clark, Fritz, 1997, zmodyfikowane).

Czym jest Globalna linia wód opadowych znaczenie w Słownik definicje G