Globalna linia wód opadowych co to jest
Co to jest Globalna linia wód opadowych GMWL. Wyjaśnienie GMWL Wykres zależności zawartości →.

Czy przydatne?

Co to jest Globalna linia wód opadowych GMWL

Definicja GLOBALNA LINIA WÓD OPADOWYCH GMWL: Globalna linia wód opadowych GMWL
Wykres zależności zawartości → deuteru od zawartości tlenu-18 w wodach opadowych kuli ziemskiej. H. Craig (1961) odkrył, iż zależność ta ma charakter liniowy (z wyjątkiem niektórych obszarów gorących i suchych) i postać: δD (‰) = 8δ18O + 10 nie mniej jednak δD i δ18O stanowią odchylenie od międzynarodowego wzorca SMOW, współczynnik s = 8 wyraża nachylenie prostej względem osi odciętych, zaś wartość d = 10 stanowi tak zwany → nadwyżkę deuterową. Późniejsze badania prowadzone poprzez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej wykazały, iż przebieg GMWL (ryc. 28) spełnia warunki równania: δD (‰) = 8,13δ18Ο + 10,8 nie mniej jednak wartości te są odniesione do nowszego wzorca → VSM0W. Linia Craiga daje pogląd na światowy rozdział izotopów w opadach, które są wzbogacone w izotopy ciężkie w regionach ciepłych i zubożone w zimnych. Stanowi ona statystyczną średnią wielu lokalnych i regionalnych linii opadowych różniących się od niej wskutek zmiennych parametrów klimatycznych i geograficznych.[JD]Ryc. 28. Przebieg globalnej linii wód opadowych (wg Clark, Fritz, 1997, zmodyfikowane).

Słownik Guntelberga Równanie:
Znaczenie Guntelberga równanie Uproszczona postać równania Debye'a-Hückela oparta na fakcie, iż występujący w nim iloczyn Bao ma wartość około 1: Objaśnienia symboli: → Debye'a-Hückela równanie.[JD globalna linia wód opadowych gmwl.
Słownik Gaz Łupkowy:
Znaczenie łupkach Gaz ziemny można podzielić na:złoża konwencjonalne gazu,złoża niekonwencjonalne gazu ziemnego.Złoża konwencjonalne eksploatowane są od ponad 100 lat, z kolei złoża niekonwencjonalne nie są do globalna linia wód opadowych gmwl.
Słownik Geotermometry Izotopowe:
Znaczenie izotopowe Izotopowe wskaźniki temperatury wody podziemnej oparte na reakcjach zamiany izotopowej pomiędzy wodą termalną (→ wody termalne) a jej rozpuszczonymi składnikami. Do najczęściej służących globalna linia wód opadowych gmwl.
Słownik Granica (Systemu Wodonośnego), Brzeg (Systemu Wodonośnego), Bariera:
Znaczenie wodonośnego), brzeg (((mechanizmu wodonośnego), bariera Powierzchnia albo linia (w razie jednostek płaskich) ograniczająca (wyznaczająca) mechanizm wodonośny, dająca się scharakteryzować określonymi globalna linia wód opadowych gmwl.
Słownik Granica Drenażu:
Znaczenie Granica przepuszczalna mechanizmu hydrogeologicznego z zadaną (znaną) wysokością hydrauliczną (i/albo stężeniem) //albo poborem, jest to z odpływem wody (i/ ///albo substancji) z mechanizmu w globalna linia wód opadowych gmwl.

Czym jest Globalna linia wód opadowych znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: