Globalna linia wód opadowych co to jest
Co to jest Globalna linia wód opadowych GMWL. Wyjaśnienie GMWL Wykres zależności zawartości →.

Czy przydatne?

Co to jest Globalna linia wód opadowych GMWL

Definicja GLOBALNA LINIA WÓD OPADOWYCH GMWL: Globalna linia wód opadowych GMWL
Wykres zależności zawartości → deuteru od zawartości tlenu-18 w wodach opadowych kuli ziemskiej. H. Craig (1961) odkrył, iż zależność ta ma charakter liniowy (z wyjątkiem niektórych obszarów gorących i suchych) i postać: δD (‰) = 8δ18O + 10 nie mniej jednak δD i δ18O stanowią odchylenie od międzynarodowego wzorca SMOW, współczynnik s = 8 wyraża nachylenie prostej względem osi odciętych, zaś wartość d = 10 stanowi tak zwany → nadwyżkę deuterową. Późniejsze badania prowadzone poprzez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej wykazały, iż przebieg GMWL (ryc. 28) spełnia warunki równania: δD (‰) = 8,13δ18Ο + 10,8 nie mniej jednak wartości te są odniesione do nowszego wzorca → VSM0W. Linia Craiga daje pogląd na światowy rozdział izotopów w opadach, które są wzbogacone w izotopy ciężkie w regionach ciepłych i zubożone w zimnych. Stanowi ona statystyczną średnią wielu lokalnych i regionalnych linii opadowych różniących się od niej wskutek zmiennych parametrów klimatycznych i geograficznych.[JD]Ryc. 28. Przebieg globalnej linii wód opadowych (wg Clark, Fritz, 1997, zmodyfikowane).

Słownik Gęstość Wody Ρ:
Znaczenie Skalarna rozmiar fizyczna określająca masę przypadającą na jednostkę objętości. Ważny wpływ na g.w. podziemnej wywiera temperatura, mineralizacja i ciśnienie. Wymiar: [ML -3].Jednostki: g/cm3, kg/m3 globalna linia wód opadowych gmwl.
Słownik Główny Zbiornik Wód Podziemnych; GZWP:
Znaczenie wód podziemnych; GZWP Zbiornik wód podziemnych odpowiadający umownie ustalonym ilościowym i jakościowym kryteriom fundamentalnym: wydajność potencjalnego otworu studziennego powyżej 70 m3/h globalna linia wód opadowych gmwl.
Słownik Głębienie Studzien:
Znaczenie Głębienie studzien Ustalenie zbiorcze na ręczne albo maszynowe wykonywanie studzien (kopanie, wiercenie i inne metody).[AK globalna linia wód opadowych gmwl.
Słownik Główne Przewody Przepływu Krasowych Wód Podziemnych:
Znaczenie Kluczowe przewody przepływu krasowych wód podziemnych G.p.p.k.w.p. stanowią → kanały krasowe i mechanizmy szerokich szczelin wypełnione kompletnie wodą albo podziemne rzeki (→ rzeka podziemna).[AR globalna linia wód opadowych gmwl.
Słownik Guntelberga Równanie:
Znaczenie Guntelberga równanie Uproszczona postać równania Debye'a-Hückela oparta na fakcie, iż występujący w nim iloczyn Bao ma wartość około 1: Objaśnienia symboli: → Debye'a-Hückela równanie.[JD globalna linia wód opadowych gmwl.

Czym jest Globalna linia wód opadowych znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: