Globalna linia wód opadowych co to jest
Co to jest Globalna linia wód opadowych GMWL. Wyjaśnienie GMWL Wykres zależności zawartości →.

Czy przydatne?

Co to jest Globalna linia wód opadowych GMWL

Definicja GLOBALNA LINIA WÓD OPADOWYCH GMWL: Globalna linia wód opadowych GMWL
Wykres zależności zawartości → deuteru od zawartości tlenu-18 w wodach opadowych kuli ziemskiej. H. Craig (1961) odkrył, iż zależność ta ma charakter liniowy (z wyjątkiem niektórych obszarów gorących i suchych) i postać: δD (‰) = 8δ18O + 10 nie mniej jednak δD i δ18O stanowią odchylenie od międzynarodowego wzorca SMOW, współczynnik s = 8 wyraża nachylenie prostej względem osi odciętych, zaś wartość d = 10 stanowi tak zwany → nadwyżkę deuterową. Późniejsze badania prowadzone poprzez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej wykazały, iż przebieg GMWL (ryc. 28) spełnia warunki równania: δD (‰) = 8,13δ18Ο + 10,8 nie mniej jednak wartości te są odniesione do nowszego wzorca → VSM0W. Linia Craiga daje pogląd na światowy rozdział izotopów w opadach, które są wzbogacone w izotopy ciężkie w regionach ciepłych i zubożone w zimnych. Stanowi ona statystyczną średnią wielu lokalnych i regionalnych linii opadowych różniących się od niej wskutek zmiennych parametrów klimatycznych i geograficznych.[JD]Ryc. 28. Przebieg globalnej linii wód opadowych (wg Clark, Fritz, 1997, zmodyfikowane).

Słownik Główne Składniki Wód; Makroskładniki:
Znaczenie wód; makroskładniki Składniki nadające określony chemizm wodom podziemnym. Najczęściej utożsamiane z → jonami kluczowymi występującymi w wodach. Niekiedy w okolicy makroskładników (albo jonów globalna linia wód opadowych gmwl.
Słownik Głębokość Położenia Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie Głębokość położenia zwierciadła wód podziemnych Odległość pomiędzy powierzchnią a zwierciadłem wód podziemnych. → Posterunek wód podziemnych (gruntowych).[AK globalna linia wód opadowych gmwl.
Słownik Granica Zasilania; Granica Alimentacji:
Znaczenie granica alimentacji Granica przepuszczalna (w zależności od wymiarowości mechanizmu: powierzchnie, linie albo punkty) mechanizmu hydrogeologicznego z zadaną (znaną) wysokością hydrauliczną i/ albo globalna linia wód opadowych gmwl.
Słownik Granica Nieprzepuszczalna (Szczelna):
Znaczenie nieprzepuszczalna (szczelna) Granica mechanizmu hydrogeologicznego stanowiąca szczelną przeszkodę dla jakiegokolwiek przepływu (natężenie zerowe) wody i/albo substancji, bez zadanej wysokości globalna linia wód opadowych gmwl.
Słownik Granica Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Powierzchnia, a w ujęciu kartograficznym linia dzieląca strefy hydrogeochemiczne ( → strefowość hydrogeochemiczna) różniące się określonymi → warunkami hydrogeochemicznymi (ryc. 30 globalna linia wód opadowych gmwl.

Czym jest Globalna linia wód opadowych znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: