Globalna linia wód opadowych co to jest
Co to jest Globalna linia wód opadowych GMWL. Wyjaśnienie GMWL Wykres zależności zawartości →.

Czy przydatne?

Co to jest Globalna linia wód opadowych GMWL

Definicja GLOBALNA LINIA WÓD OPADOWYCH GMWL: Globalna linia wód opadowych GMWL
Wykres zależności zawartości → deuteru od zawartości tlenu-18 w wodach opadowych kuli ziemskiej. H. Craig (1961) odkrył, iż zależność ta ma charakter liniowy (z wyjątkiem niektórych obszarów gorących i suchych) i postać: δD (‰) = 8δ18O + 10 nie mniej jednak δD i δ18O stanowią odchylenie od międzynarodowego wzorca SMOW, współczynnik s = 8 wyraża nachylenie prostej względem osi odciętych, zaś wartość d = 10 stanowi tak zwany → nadwyżkę deuterową. Późniejsze badania prowadzone poprzez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej wykazały, iż przebieg GMWL (ryc. 28) spełnia warunki równania: δD (‰) = 8,13δ18Ο + 10,8 nie mniej jednak wartości te są odniesione do nowszego wzorca → VSM0W. Linia Craiga daje pogląd na światowy rozdział izotopów w opadach, które są wzbogacone w izotopy ciężkie w regionach ciepłych i zubożone w zimnych. Stanowi ona statystyczną średnią wielu lokalnych i regionalnych linii opadowych różniących się od niej wskutek zmiennych parametrów klimatycznych i geograficznych.[JD]Ryc. 28. Przebieg globalnej linii wód opadowych (wg Clark, Fritz, 1997, zmodyfikowane).

Słownik Graficzne Metody Odwzorowania Chemizmu Wód; Graficzne Metody Przedstawiania Chemizmu Wód:
Znaczenie odwzorowania chemizmu wód; graficzne sposoby przedstawiania chemizmu wód sposoby umożliwiające graficzną prezentację wyników analiz chemicznych wód podziemnych. Używane są w tym zakresie wykresy globalna linia wód opadowych gmwl.
Słownik Gradient Grad H:
Znaczenie Operator różniczkowy, który działając na funkcję skalarną H(x,y,z) ( → wysokość hydrauliczna) daje wskutek wektor o współrzędnych:-grad H = ∂H/∂x i + ∂H/∂y j + ∂H/∂z k gdzie:i, j, k – wersory osi globalna linia wód opadowych gmwl.
Słownik Głębokość Położenia Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie Głębokość położenia zwierciadła wód podziemnych Odległość pomiędzy powierzchnią a zwierciadłem wód podziemnych. → Posterunek wód podziemnych (gruntowych).[AK globalna linia wód opadowych gmwl.
Słownik Granica Drenażu:
Znaczenie Granica przepuszczalna mechanizmu hydrogeologicznego z zadaną (znaną) wysokością hydrauliczną (i/albo stężeniem) //albo poborem, jest to z odpływem wody (i/ ///albo substancji) z mechanizmu w globalna linia wód opadowych gmwl.
Słownik Gazowy Skład Wód (Podziemnych):
Znaczenie podziemnych) Skład gazów występujących w wodach podziemnych. Gazami kluczowymi, mogącymi występować w znaczących ilościach, są: → tlen, → azot, → dwutlenek węgla, → metan, → siarkowodór. Podrzędnie globalna linia wód opadowych gmwl.

Czym jest Globalna linia wód opadowych znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: