Główne składniki wód co to jest
Co to jest Główne składniki wód; makroskładniki. Wyjaśnienie makroskładniki Składniki nadające.

Czy przydatne?

Co to jest Główne składniki wód; makroskładniki

Definicja GŁÓWNE SKŁADNIKI WÓD; MAKROSKŁADNIKI: Kluczowe składniki wód; makroskładniki
Składniki nadające określony chemizm wodom podziemnym. Najczęściej utożsamiane z → jonami kluczowymi występującymi w wodach. Niekiedy w okolicy makroskładników (albo jonów głównych) definicja to obejmuje kluczowe gazy występujące w wodach podziemnych ( → gazowy skład wód (podziemnych)) i → substancję organiczną.[AM].

Słownik Gospodarka Wodna Zlewniowa:
Znaczenie zlewniowa Gospodarowanie wodą w dziedzinie bilansowania, oceny zasobów dyspozycyjnych, ochrony zasobów, wydawania pozwoleń wodnoprawnych w dorzeczach albo fragmentach dorzeczy, dla których powoływane główne składniki wód; makroskładniki.
Słownik Granica Zasilania; Granica Alimentacji:
Znaczenie granica alimentacji Granica przepuszczalna (w zależności od wymiarowości mechanizmu: powierzchnie, linie albo punkty) mechanizmu hydrogeologicznego z zadaną (znaną) wysokością hydrauliczną i/ albo główne składniki wód; makroskładniki.
Słownik Granica Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Powierzchnia, a w ujęciu kartograficznym linia dzieląca strefy hydrogeochemiczne ( → strefowość hydrogeochemiczna) różniące się określonymi → warunkami hydrogeochemicznymi (ryc. 30 główne składniki wód; makroskładniki.
Słownik Gęstość Wody Ρ:
Znaczenie Skalarna rozmiar fizyczna określająca masę przypadającą na jednostkę objętości. Ważny wpływ na g.w. podziemnej wywiera temperatura, mineralizacja i ciśnienie. Wymiar: [ML -3].Jednostki: g/cm3, kg/m3 główne składniki wód; makroskładniki.
Słownik Gazowy Skład Wód (Podziemnych):
Znaczenie podziemnych) Skład gazów występujących w wodach podziemnych. Gazami kluczowymi, mogącymi występować w znaczących ilościach, są: → tlen, → azot, → dwutlenek węgla, → metan, → siarkowodór. Podrzędnie główne składniki wód; makroskładniki.

Czym jest Główne składniki wód znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: