Główne składniki wód co to jest
Co to jest Główne składniki wód; makroskładniki. Wyjaśnienie makroskładniki Składniki nadające.

Czy przydatne?

Co to jest Główne składniki wód; makroskładniki

Definicja GŁÓWNE SKŁADNIKI WÓD; MAKROSKŁADNIKI: Kluczowe składniki wód; makroskładniki
Składniki nadające określony chemizm wodom podziemnym. Najczęściej utożsamiane z → jonami kluczowymi występującymi w wodach. Niekiedy w okolicy makroskładników (albo jonów głównych) definicja to obejmuje kluczowe gazy występujące w wodach podziemnych ( → gazowy skład wód (podziemnych)) i → substancję organiczną.[AM].

Słownik Gospodarka Wodna Zlewniowa:
Znaczenie zlewniowa Gospodarowanie wodą w dziedzinie bilansowania, oceny zasobów dyspozycyjnych, ochrony zasobów, wydawania pozwoleń wodnoprawnych w dorzeczach albo fragmentach dorzeczy, dla których powoływane główne składniki wód; makroskładniki.
Słownik Granica (Systemu Wodonośnego), Brzeg (Systemu Wodonośnego), Bariera:
Znaczenie wodonośnego), brzeg (((mechanizmu wodonośnego), bariera Powierzchnia albo linia (w razie jednostek płaskich) ograniczająca (wyznaczająca) mechanizm wodonośny, dająca się scharakteryzować określonymi główne składniki wód; makroskładniki.
Słownik Geotermometry Chemiczne:
Znaczenie chemiczne Temperatura panująca w zbiorniku wody termalnej (→ wody termalne) może być oszacowana na podstawie składu chemicznego tej wody badanego w pobliżu powierzchni ziemi. U podstawy stosowania g główne składniki wód; makroskładniki.
Słownik Główne Przewody Przepływu Krasowych Wód Podziemnych:
Znaczenie Kluczowe przewody przepływu krasowych wód podziemnych G.p.p.k.w.p. stanowią → kanały krasowe i mechanizmy szerokich szczelin wypełnione kompletnie wodą albo podziemne rzeki (→ rzeka podziemna).[AR główne składniki wód; makroskładniki.
Słownik Gradient Hydrauliczny Grad H Spadek Hydrauliczny I:
Znaczenie hydrauliczny grad H spadek hydrauliczny I G.h. ustala wartość i kierunek największego spadku → wysokości hydraulicznej w danym punkcie pola prędkości filtracji. Bez → hipotezy continuum byłby więc główne składniki wód; makroskładniki.

Czym jest Główne składniki wód znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: