Komja Dokumentacji co to jest
Co to jest Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych KDH. Wyjaśnienie Hydrogeologicznych KDH Organ.

Czy przydatne?

Co to jest Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych KDH

Definicja KOMISJA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH KDH: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych KDH
Organ międzyresortowy powołany w 1953 r. przy ówczesnym Prezesie Centralnego Urzędu Geologii, aktualnie działa przy Kluczowym Geologu Państwie jako organ Ministerstwa Środowiska; rozpatruje i opiniuje projekty i dokumentacje hydrogeologiczne przed ich zatwierdzeniem. [AK].

Słownik Krzywa Wydatku; Krzywa Pompowania:
Znaczenie krzywa pompowania Wykres zależności wydatku studni Q od depresji s w studni albo w otworze obserwacyjnym, w warunkach ruchu (dopływu) ustalonego (Q = f(s)). W ruchu (dopływie) nieustalonym sporządza komisja dokumentacji hydrogeologicznych kdh.
Słownik Kompleks Wodonośny:
Znaczenie Zespół poziomów warstw, stref wodonośnych związany wspólną właściwością, na przykład litologiczną (k.w. piaszczysty, piaszczysto-żwirowy), stratygraficzną (k.w. czwartorzędowo-trzeciorzędowy komisja dokumentacji hydrogeologicznych kdh.
Słownik Korzystanie Z Wód Zwykłe:
Znaczenie zwyczajne Korzystanie z wód wynikające z prawa własności gruntu nazywane jest zwykłym. K.zw.z. służy do zaspokojenia potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego i rolnego i obejmuje pobór wody i komisja dokumentacji hydrogeologicznych kdh.
Słownik Krenologia:
Znaczenie edukacji stojący na pograniczu hydrografii i hydrogeologii, zajmujący się badaniem warunków występowania źródeł, ich zasilaniem, wydajnością, składem chemicznym wody, jej temperatury i tym podobne → komisja dokumentacji hydrogeologicznych kdh.
Słownik Kiur Ci:
Znaczenie natężenia promieniowania jądrowego odpowiadająca w przybliżeniu natężeniu promieniowania 1 gradu, jest to 3,7 ∙ 1010 przemian promieniotwórczych na sekundę. 1 kiur (Ci) = 3,7 ∙ 1010 → bekereli (Bq komisja dokumentacji hydrogeologicznych kdh.

Czym jest Komisja Dokumentacji znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: