Komja Dokumentacji co to jest
Co to jest Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych KDH. Wyjaśnienie Hydrogeologicznych KDH Organ.

Czy przydatne?

Co to jest Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych KDH

Definicja KOMISJA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH KDH: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych KDH
Organ międzyresortowy powołany w 1953 r. przy ówczesnym Prezesie Centralnego Urzędu Geologii, aktualnie działa przy Kluczowym Geologu Państwie jako organ Ministerstwa Środowiska; rozpatruje i opiniuje projekty i dokumentacje hydrogeologiczne przed ich zatwierdzeniem. [AK].

Słownik Klasyfikacje Hydrochemiczne:
Znaczenie hydrochemiczne Systematyczne podziały klasyfikacyjne, najczęściej oficjalne → wód naturalnych uwzględniające chemizm wód zazwyczaj stężenia → jonów głównych. Przewarzająca część k.h. jest używana w komisja dokumentacji hydrogeologicznych kdh.
Słownik Klarowanie (Wód):
Znaczenie Jeden ze sposobów uzdatniania wód usunięcie z wody zanieczyszczeń mechanicznych (ziarn piasku, iłu, koloidów) przez osadzanie ich w klarownikach (osadnikach, odstojnikach). → Uzdatnianie wód komisja dokumentacji hydrogeologicznych kdh.
Słownik Kataster Wodny:
Znaczenie Mechanizm informacyjny gospodarki wodnej wykorzystywany do gromadzenia i aktualizacji danych w dziedzinie: sieci hydrograficznej, zasobów i jakości wód powierzchniowych i podziemnych, użytkowników komisja dokumentacji hydrogeologicznych kdh.
Słownik Krzywa Infiltracji:
Znaczenie Krzywa obrazująca rozmiar → infiltracji w zależności od wysokości opadów, a zwłaszcza tak zwany opadów efektywnych (skutecznych) (ryc. 43). → Współczynnik infiltracji. Ryc. 43. Krzywa infiltracji (wg komisja dokumentacji hydrogeologicznych kdh.
Słownik Księgi Wodne:
Znaczenie służą do rejestru/wpisu → pozwoleń wodnoprawnych, firm wodnych i ich związków. K.w. złożona jest z dwóch części i zbioru dokumentów. Część pierwsza obejmuje pozwolenia wodnoprawne, część druga -firmy komisja dokumentacji hydrogeologicznych kdh.

Czym jest Komisja Dokumentacji znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: