Obszar wysokiej ochrony GZWP co to jest
Co to jest Obszar wysokiej ochrony GZWP OWO. Wyjaśnienie OWO Region wyznaczany na podobnych.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar wysokiej ochrony GZWP OWO

Definicja OBSZAR WYSOKIEJ OCHRONY GZWP OWO: Region wysokiej ochrony GZWP OWO
Region wyznaczany na podobnych zasadach jak →
region najwyższej ochrony GZWP. Stanowią go części GZWP, gdzie istnieją lepsze niż w obszarach ONO naturalne warunki ochrony wód (izolacja od powierzchni), i obszary albo wytypowane fragmenty zlewni powierzchniowych i podziemnych zasilających GZWP. W obszarach tych muszą być służące zaostrzone kryteria w dziedzinie ich przestrzennego zagospodarowania i zastosowania.[AS].

Słownik Odporność Na Zanieczyszczenia:
Znaczenie zanieczyszczenia Cechy zbiorników wód podziemnych wynikające z budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, decydujące o możliwościach ich ochrony przed istniejącym albo potencjalnym obszar wysokiej ochrony gzwp owo.
Słownik Odpływ Podziemny Aluwialny:
Znaczenie aluwialny Odpływ podziemny przebiegający w osadach rzecznych, aluwiach przylegających do zbocza w kierunku poprzecznym i równoległym do cieku; inne rodzaje odpływu wykazują zazwyczaj tylko kierunki obszar wysokiej ochrony gzwp owo.
Słownik Odpływ Całkowity H, Q:
Znaczenie Odpływ całkowity H, Q Suma wszystkich składowych odpływu manifestująca się w przepływie cieku. → Bilans wodny.[AK obszar wysokiej ochrony gzwp owo.
Słownik Opad Atmosferyczny P:
Znaczenie P Woda atmosferyczna (wszystkie rodzaje wody występujące w przyrodzie łącznie z substancjami rozpuszczonymi, emulgowanymi i zawieszonymi i mikroorganizmami), która w wyniku kondensacji z pary wodnej obszar wysokiej ochrony gzwp owo.
Słownik Opadanie Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie zwierciadła wód podziemnych Obniżający ruch zwierciadła wód podziemnych pod wpływem czynników naturalnych (brak zasilania, parowanie) i/albo sztucznych (→ pompowanie studni, → odwadnianie metodą obszar wysokiej ochrony gzwp owo.

Czym jest Obszar wysokiej ochrony GZWP znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: