Obszar wysokiej ochrony GZWP co to jest
Co to jest Obszar wysokiej ochrony GZWP OWO. Wyjaśnienie OWO Region wyznaczany na podobnych.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar wysokiej ochrony GZWP OWO

Region wysokiej ochrony GZWP OWO
Region wyznaczany na podobnych zasadach jak →
region najwyższej ochrony GZWP. Stanowią go części GZWP, gdzie istnieją lepsze niż w obszarach ONO naturalne warunki ochrony wód (izolacja od powierzchni), i obszary albo wytypowane fragmenty zlewni powierzchniowych i podziemnych zasilających GZWP. W obszarach tych muszą być służące zaostrzone kryteria w dziedzinie ich przestrzennego zagospodarowania i zastosowania.[AS].

Czym jest Obszar wysokiej ochrony GZWP znaczenie w Słownik definicje O