Ochrona wód podziemnych co to jest
Co to jest Ochrona wód podziemnych. Wyjaśnienie Zespół środków i ograniczeń w użytkowaniu terenu.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Ochrona

Definicja OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH: Ochrona wód podziemnych
Zespół środków i ograniczeń w użytkowaniu terenu, gwarantujących stałe utrzymywanie możliwości poboru wód dobrej jakości w ilości nieprzewyższającej obliczonych zasobów dyspozycyjnych zbiornika i zasobów eksploatacyjnych ujęcia. W zakresie ilości o.w.p. wiąże się z gospodarką wodną, w tym z zabiegami prowadzonymi w rolnictwie i leśnictwie. W dziedzinie jakości łączy się zaś z gospodarką ściekami i odpadami komunalnymi i przemysłowymi, emisjami pyłów i gazów i nawożeniem i chemizacją w rolnictwie i leśnictwie. O.w.p. przed zanieczyszczeniem bazuje na zapobieganiu zmianom jakości i ograniczaniu albo eliminowaniu wprowadzonych do wód →substancji zanieczyszczających. Fundamentem o.w.p. powinno stać się poprawnie opracowane i wykonywane planowanie przestrzenne.[AS].

Słownik Odpływ Podpowierzchniowy Hh, Qh; O. Hipodermalny, O. Ródpokrywowy, O.Kontaktowy:
Znaczenie podpowierzchniowy Hh, Qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy O.p. pochodzi z wsiąkania, początkowej etapy infiltracji, przebiega w strefie aeracji, dzieli się na bezpośredni i opóźniony ochrona wód podziemnych.
Słownik Odpiaszczanie Studni:
Znaczenie Odpiaszczanie studni Zabieg mający na celu wydobycie ze studni (→ osadnika) drobnych części w ramach →pompowania oczyszczającego – przygotowania studni do eksploatacji. → Usprawnianie studni.[AK ochrona wód podziemnych.
Słownik Odbudowa Zasobów Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Odtworzenie naturalnego (pierwotnego) stanu ilości i jakości wód podziemnych w jednostce hydrogeologicznej, jest to takiego, jaki istniał przed rozpoczęciem ich eksploatacji. O.z.w.p ochrona wód podziemnych.
Słownik Oporność Elektrolityczna Wody:
Znaczenie Oporność elektrolityczna wody > Przewodność elektrolityczna właściwa wody.[AM ochrona wód podziemnych.
Słownik Odsączalność:
Znaczenie Umiejętność skały kompletnie nasyconej wodą do oddania wody wolnej pod działaniem siły ciężkości; jej miarą jest → współczynnik odsączalności. Jako specjalny sytuacja wyróżnia się odsączalność ochrona wód podziemnych.

Czym jest Ochrona wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: