Ochrona wód podziemnych co to jest
Co to jest Ochrona wód podziemnych. Wyjaśnienie Zespół środków i ograniczeń w użytkowaniu terenu.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Ochrona

Ochrona wód podziemnych
Zespół środków i ograniczeń w użytkowaniu terenu, gwarantujących stałe utrzymywanie możliwości poboru wód dobrej jakości w ilości nieprzewyższającej obliczonych zasobów dyspozycyjnych zbiornika i zasobów eksploatacyjnych ujęcia. W zakresie ilości o.w.p. wiąże się z gospodarką wodną, w tym z zabiegami prowadzonymi w rolnictwie i leśnictwie. W dziedzinie jakości łączy się zaś z gospodarką ściekami i odpadami komunalnymi i przemysłowymi, emisjami pyłów i gazów i nawożeniem i chemizacją w rolnictwie i leśnictwie. O.w.p. przed zanieczyszczeniem bazuje na zapobieganiu zmianom jakości i ograniczaniu albo eliminowaniu wprowadzonych do wód →substancji zanieczyszczających. Fundamentem o.w.p. powinno stać się poprawnie opracowane i wykonywane planowanie przestrzenne.[AS].

Czym jest Ochrona wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje O