Ochrona wód podziemnych co to jest
Co to jest Ochrona wód podziemnych. Wyjaśnienie Zespół środków i ograniczeń w użytkowaniu terenu.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Ochrona

Definicja OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH: Ochrona wód podziemnych
Zespół środków i ograniczeń w użytkowaniu terenu, gwarantujących stałe utrzymywanie możliwości poboru wód dobrej jakości w ilości nieprzewyższającej obliczonych zasobów dyspozycyjnych zbiornika i zasobów eksploatacyjnych ujęcia. W zakresie ilości o.w.p. wiąże się z gospodarką wodną, w tym z zabiegami prowadzonymi w rolnictwie i leśnictwie. W dziedzinie jakości łączy się zaś z gospodarką ściekami i odpadami komunalnymi i przemysłowymi, emisjami pyłów i gazów i nawożeniem i chemizacją w rolnictwie i leśnictwie. O.w.p. przed zanieczyszczeniem bazuje na zapobieganiu zmianom jakości i ograniczaniu albo eliminowaniu wprowadzonych do wód →substancji zanieczyszczających. Fundamentem o.w.p. powinno stać się poprawnie opracowane i wykonywane planowanie przestrzenne.[AS].

Słownik Otwór Spływowy; Filtr Spływowy:
Znaczenie filtr spływowy Otwór wiertniczy wykonany z powierzchni terenu do podziemnego wyrobiska korytarzowego albo z wyrobiska do warstwy wodonośnej, wyposażony w filtr w interwale przecięcia otworem → ochrona wód podziemnych.
Słownik Opróbowanie Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Czynności powiązane z metodycznym pobieraniem → próbek wody, gazu albo utworów skalnych z punktu opróbowania hydrogeologicznego: źródła, wycieku i tym podobne W czasie opróbowania ochrona wód podziemnych.
Słownik Obszar (Zasięg) Wpływu Ujęcia ZWU:
Znaczenie wpływu ujęcia ZWU Region w otoczeniu ujęcia, gdzie wskutek pompowania (albo iniekcji) następuje zmiana parametrów strumienia: wysokości hydraulicznej, prędkości i/((albo kierunku filtracji. W ruchu ochrona wód podziemnych.
Słownik Odpady:
Znaczenie nie będące produktami podstawowymi (tzn. produktami wytwarzanymi na rynek), które nie są dalej używane poprzez wytwórcę dla własnych celów produkcyjnych, przekształcania albo spożycia i których chce ochrona wód podziemnych.
Słownik Obszar Wysokiej Ochrony GZWP OWO:
Znaczenie ochrony GZWP OWO Region wyznaczany na podobnych zasadach jak → region najwyższej ochrony GZWP. Stanowią go części GZWP, gdzie istnieją lepsze niż w obszarach ONO naturalne warunki ochrony wód ochrona wód podziemnych.

Czym jest Ochrona wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: