Odczyn wody co to jest
Co to jest Odczyn wody. Wyjaśnienie chemiczna wody zależna od → stężenia jonów wodorowych (ściślej.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Odczyn

Definicja ODCZYN WODY: Odczyn wody
Właściwość chemiczna wody zależna od → stężenia jonów wodorowych (ściślej od aktywności jonów hydroniowych), traktowana jako fundamentalny parametr → jakości wody. O.w. podawany jest w umownej, czternastostopniowej skali pH, a wyrażany w formie ujemnego logarytmu aktywności jonów wodorowych: pH = –lgH3O+]. Wyróżniany jest o.w. kwaśny, bez zaangażowania i zasadowy (ryc. 64). → Wartość pH.[AM] Ryc. 64. Odczyn wód występujących w różnych naturalnych środowiskach.

Słownik Odpływ Podpowierzchniowy Hh, Qh; O. Hipodermalny, O. Ródpokrywowy, O.Kontaktowy:
Znaczenie podpowierzchniowy Hh, Qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy O.p. pochodzi z wsiąkania, początkowej etapy infiltracji, przebiega w strefie aeracji, dzieli się na bezpośredni i opóźniony odczyn wody.
Słownik Odpiaszczanie Studni:
Znaczenie Odpiaszczanie studni Zabieg mający na celu wydobycie ze studni (→ osadnika) drobnych części w ramach →pompowania oczyszczającego – przygotowania studni do eksploatacji. → Usprawnianie studni.[AK odczyn wody.
Słownik Obszar Źródliskowy:
Znaczenie Region stopniowego tworzenia się cieku głównego albo jego dopływu, gdzie woda podziemna wydostaje się na powierzchnię terenu i ujawnia w formie → podmokłości, →wycieków, rzadziej źródeł. Zespół odczyn wody.
Słownik Oporność Filtracyjna Φ; Oporność Strumienia:
Znaczenie filtracyjna φ; oporność strumienia 1. Odwrotność przewodności T wyrażająca wysokość spadku naporu na jednostkowe natężenie równoległego, jednorodnego strumienia wody podziemnej: φ = ΔH/Q = 1/T Wymiar odczyn wody.
Słownik Opad Podziemny:
Znaczenie Kondensacja pary wodnej pod powierzchnią w strefie aeracji. Przypisywano jej niegdyś bardzo istotną rolę w zasilaniu wód podziemnych. O.p. zaznacza się najwyraźniej w górach i na brzegu morza. → odczyn wody.

Czym jest Odczyn wody znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: