Odczyn wody co to jest
Co to jest Odczyn wody. Wyjaśnienie chemiczna wody zależna od → stężenia jonów wodorowych (ściślej.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Odczyn

Definicja ODCZYN WODY: Odczyn wody
Właściwość chemiczna wody zależna od → stężenia jonów wodorowych (ściślej od aktywności jonów hydroniowych), traktowana jako fundamentalny parametr → jakości wody. O.w. podawany jest w umownej, czternastostopniowej skali pH, a wyrażany w formie ujemnego logarytmu aktywności jonów wodorowych: pH = –lgH3O+]. Wyróżniany jest o.w. kwaśny, bez zaangażowania i zasadowy (ryc. 64). → Wartość pH.[AM] Ryc. 64. Odczyn wód występujących w różnych naturalnych środowiskach.

Słownik Obszar Wysokiej Ochrony GZWP OWO:
Znaczenie ochrony GZWP OWO Region wyznaczany na podobnych zasadach jak → region najwyższej ochrony GZWP. Stanowią go części GZWP, gdzie istnieją lepsze niż w obszarach ONO naturalne warunki ochrony wód odczyn wody.
Słownik Oporność Filtracyjna Koryta ΔL:
Znaczenie filtracyjna koryta ΔL Dodatkowa oporność filtracyjna w strefie przykorytowej cieków, spowodowana → kolmatacją, niezupełnością koryta i tym podobne, wyrażana równoważnym wydłużeniem strumienia (o odczyn wody.
Słownik Obszar Spływu Wody Do Ujęcia OSW:
Znaczenie do ujęcia OSW Część → obszaru wpływu ujęcia (ZWU), z którego woda spływa do ujęcia, w obrębie którego linie prądu zbiegają się w ujęciu (studni). OSW jest równoważny z ZWU tylko w teoretycznym odczyn wody.
Słownik Odwadnianie Sposobem Górniczym:
Znaczenie górniczym Odwadnianie kopalni polegające na wykorzystywaniu podziemnych wyrobisk korytarzowych i otworów wierconych z nich w różnych kierunkach i o różnej długości w celu drenażu wód podziemnych z odczyn wody.
Słownik Otwory W Odwadnianiu Kopalń:
Znaczenie odwadnianiu kopalń Otwory wiertnicze wykonane z powierzchni terenu albo z wyrobiska górniczego, wykorzystywane do drenażu → wód podziemnych z górotworu otaczającego wyrobiska albo obniżenia w nim → odczyn wody.

Czym jest Odczyn wody znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: