Odpływ podziemny aluwialny co to jest
Co to jest Odpływ podziemny aluwialny. Wyjaśnienie Odpływ podziemny przebiegający w osadach.

Czy przydatne?

Co to jest Aluwialny Podziemny Odpływ

Definicja ODPŁYW PODZIEMNY ALUWIALNY: Odpływ podziemny aluwialny
Odpływ podziemny przebiegający w osadach rzecznych, aluwiach przylegających do zbocza w kierunku poprzecznym i równoległym do cieku; inne rodzaje odpływu wykazują zazwyczaj tylko kierunki poprzeczne do drenującego cieku. → Wody podziemne przyrzeczne.[AK].

Słownik Opad Efektywny:
Znaczenie Opad skuteczny Część opadu całkowitego transformowana (przechodząca) w bezpośredni odpływ powierzchniowy. → Krzywa infiltracji, →Odpływ.[AK odpływ podziemny aluwialny.
Słownik Odsączalność:
Znaczenie Umiejętność skały kompletnie nasyconej wodą do oddania wody wolnej pod działaniem siły ciężkości; jej miarą jest → współczynnik odsączalności. Jako specjalny sytuacja wyróżnia się odsączalność odpływ podziemny aluwialny.
Słownik Obszar Górniczy:
Znaczenie Przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest upoważniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją. Spośród wód podziemnych kopalinami są → solanki, → wody lecznicze i → wody termalne, określone odpływ podziemny aluwialny.
Słownik Oporność Filtracyjna Koryta ΔL:
Znaczenie filtracyjna koryta ΔL Dodatkowa oporność filtracyjna w strefie przykorytowej cieków, spowodowana → kolmatacją, niezupełnością koryta i tym podobne, wyrażana równoważnym wydłużeniem strumienia (o odpływ podziemny aluwialny.
Słownik Obszar (Zasięg) Wpływu Ujęcia ZWU:
Znaczenie wpływu ujęcia ZWU Region w otoczeniu ujęcia, gdzie wskutek pompowania (albo iniekcji) następuje zmiana parametrów strumienia: wysokości hydraulicznej, prędkości i/((albo kierunku filtracji. W ruchu odpływ podziemny aluwialny.

Czym jest Odpływ podziemny aluwialny znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: