Odwadnianie wykopu co to jest
Co to jest Odwadnianie wykopu (fundamentowego). Wyjaśnienie fundamentowego) Odwadnianie wykopu.

Czy przydatne?

Co to jest Fundamentowego Wykopu Odwadnianie

Definicja ODWADNIANIE WYKOPU (FUNDAMENTOWEGO): Odwadnianie wykopu (fundamentowego)
Odwadnianie wykopu stosuje się, gdy zwierciadło wód podziemnych leży ponad dnem wykopu, a również płytko pod jego dnem (ryc. 70). Stosuje się zarówno drenaż zakryty, jak i odkryty.[AK] Ryc. 70. Odwadnianie wykopu: a – dzięki studzien albo → igłofiltrów, b – dzięki narzutu kamiennego (filtru) i rowów (wg Wieczysty 1982).

Słownik Organizmy Fekalne:
Znaczenie Ekipa organizmów, raczej bakterii aerobowych → warunki aerobowe) i częściowo anaerobowych (→ warunki anaerobowe), regularnie patogennych, charakterystycznych dla odchodów i odpadów fekalnych ludzi i odwadnianie wykopu (fundamentowego).
Słownik Odporność Na Zanieczyszczenia:
Znaczenie zanieczyszczenia Cechy zbiorników wód podziemnych wynikające z budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, decydujące o możliwościach ich ochrony przed istniejącym albo potencjalnym odwadnianie wykopu (fundamentowego).
Słownik Opór Filtracyjny:
Znaczenie Opór ośrodka, poprzez który filtruje ciecz. W razie filtracji wody podziemnej opór filtracyjny wyraża się wzorem: gdzie: Φ – opór filtracyjny [TL-–2], l – długość drogi filtracji [L], a – odwadnianie wykopu (fundamentowego).
Słownik Obieg Wody Podziemnej:
Znaczenie podziemnej Przepływ wody w obrębie → struktury hydrogeologicznej od miejsca zasilania, infiltracji, poprzez → strefę przepływu, stanowiącą jej zasadniczą część, do miejsca drenażu: wypływu, odbioru odwadnianie wykopu (fundamentowego).
Słownik Obszar Najwyższej Ochrony GZWP ONO:
Znaczenie ochrony GZWP ONO Obszary wymagające najwyższego stopnia ochrony, wyznaczone na podstawie oceny potencjalnego zagrożenia wód w GZWP. Zazwyczaj ONO obejmują obszary zasilania izolowanych zbiorników odwadnianie wykopu (fundamentowego).

Czym jest Odwadnianie wykopu znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: