Opad klimatologiczny; opad co to jest
Co to jest Opad klimatologiczny; opad pomierzony. Wyjaśnienie pomierzony Surowa wartość opadu.

Czy przydatne?

Co to jest Opad klimatologiczny; opad pomierzony

Definicja OPAD KLIMATOLOGICZNY; OPAD POMIERZONY: Opad klimatologiczny; opad pomierzony
Surowa wartość opadu wynikająca z pomiaru → opadomierzem.[AK].

Słownik Ocena Oddziaływania Na Środowisko OOŚ:
Znaczenie na środowisko OOŚ Jeden z ważniejszych środków wykorzystywanych zapobieganiu zagrożeniom środowiska związanym z wieloma rodzajami działalności człowieka w atmosferze, biosferze, hydrosferze i opad klimatologiczny; opad pomierzony.
Słownik Okno Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Przerwa w ciągłości utworów nieprzepuszczalnych rozdzielających utwory przepuszczalne. W najwyższym stopniu typowe o.h. są pochodzenia erozyjnego albo sedymentacyjnego (ryc. 71 opad klimatologiczny; opad pomierzony.
Słownik Odpływ Podpowierzchniowy Hh, Qh; O. Hipodermalny, O. Ródpokrywowy, O.Kontaktowy:
Znaczenie podpowierzchniowy Hh, Qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy O.p. pochodzi z wsiąkania, początkowej etapy infiltracji, przebiega w strefie aeracji, dzieli się na bezpośredni i opóźniony opad klimatologiczny; opad pomierzony.
Słownik Obszar Samooczyszczania Wód Podziemnych:
Znaczenie samooczyszczania wód podziemnych Region, w którego granicach przebiega mechanizm samooczyszczania się wód podziemnych. W zależności od panujących w obszarze albo jego częściach warunków tlenowych opad klimatologiczny; opad pomierzony.
Słownik Opad Skorygowany:
Znaczenie Parametr opadów atmosferycznych zwiększony o sumę strat wynikających z błędów systematycznych pomiarów: oddziaływania prędkości wiatru (poprawka aerodynamiczna), zwilżania zbiornika i powierzchni opad klimatologiczny; opad pomierzony.

Czym jest Opad klimatologiczny; opad znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: