Opad skuteczny (w sensie co to jest
Co to jest Opad skuteczny (w sensie hydrogeologicznym); opad graniczny. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Opad skuteczny (w sensie hydrogeologicznym); opad graniczny

Definicja OPAD SKUTECZNY (W SENSIE HYDROGEOLOGICZNYM); OPAD GRANICZNY: Opad efektywny (w sensie hydrogeologicznym); opad graniczny
Opad atmosferyczny, który efektywnie zasilił zbiornik wód podziemnych drenowany poprzez źródło i wpłynął na przerwanie krzywej opadania wydatku źródła. O skuteczności opadu decydują warunki meteorologiczne i geologiczne środowisko → wód podziemnych. W razie źródeł wysokość opadu skutecznego jest dla każdej regresji inna, z kolei typ równania pozostaje ten sam. → Krzywa wysychania. → Krzywa opadania wydatku źródła (ryc. 46).[TB i DM].

Słownik Objaśnienia Symboli:
Znaczenie Objaśnienia symboli >Debye'a-Huckela równanie.[JD opad skuteczny (w sensie hydrogeologicznym); opad graniczny.
Słownik Ośrodek Szczelinowaty; Ośrodek Szczelinowy:
Znaczenie szczelinowaty; ośrodek szczelinowy Ośrodek przepuszczalny (skała) niejednorodny i nieciągły, gdzie woda raczej przemieszcza się w sieci otwartych szczelin (wykazujących mocną anizotropię) dzielących opad skuteczny (w sensie hydrogeologicznym); opad graniczny.
Słownik Osiadanie Terenu (Wskutek Pompowania Wód Podziemnych):
Znaczenie wyniku pompowania wód podziemnych) Osiadanie terenu (powierzchni terenu) spowodowane poprzez pompowanie wód podziemnych na obszarze leja depresyjnego powstałego przez wzgląd na → eksploatacją wód opad skuteczny (w sensie hydrogeologicznym); opad graniczny.
Słownik Otwór Spływowy; Filtr Spływowy:
Znaczenie filtr spływowy Otwór wiertniczy wykonany z powierzchni terenu do podziemnego wyrobiska korytarzowego albo z wyrobiska do warstwy wodonośnej, wyposażony w filtr w interwale przecięcia otworem → opad skuteczny (w sensie hydrogeologicznym); opad graniczny.
Słownik Obieg Wody Podziemnej:
Znaczenie podziemnej Przepływ wody w obrębie → struktury hydrogeologicznej od miejsca zasilania, infiltracji, poprzez → strefę przepływu, stanowiącą jej zasadniczą część, do miejsca drenażu: wypływu, odbioru opad skuteczny (w sensie hydrogeologicznym); opad graniczny.

Czym jest Opad skuteczny (w sensie znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: