Ośrodek szczelinowaty co to jest
Co to jest Ośrodek szczelinowaty; ośrodek szczelinowy. Wyjaśnienie ośrodek szczelinowy Ośrodek.

Czy przydatne?

Co to jest Ośrodek szczelinowaty; ośrodek szczelinowy

Definicja OŚRODEK SZCZELINOWATY; OŚRODEK SZCZELINOWY: Ośrodek szczelinowaty; ośrodek szczelinowy
Ośrodek przepuszczalny (skała) niejednorodny i nieciągły, gdzie woda raczej przemieszcza się w sieci otwartych szczelin (wykazujących mocną anizotropię) dzielących ośrodek na nieregularne bloki. Ośrodek ten charakteryzuje się przepuszczalnością wyrażoną współczynnikiem filtracji. O.s. znacząco trudniej poddaje się → hipotezie continuum niż → ośrodek porowaty.[TM].

Słownik Obszar Poboru Wód Podziemnych:
Znaczenie Region poboru wód podziemnych Region przylegający bezpośrednio do studni albo źródła, obejmujący również techniczne wyposażenie i obiekty wykorzystywane do eksploatacji wody.[AS ośrodek szczelinowaty; ośrodek szczelinowy.
Słownik Osadnik (W Studni Wierconej):
Znaczenie wierconej) Dolny odcinek kolumny filtrowej bez otworów (nieperforowany), zamknięty u dołu, wykorzystywany do zbierania drobnego wymywanego materiału skalnego tak w czasie usprawniania studni ośrodek szczelinowaty; ośrodek szczelinowy.
Słownik Oczyszczanie Wód; Dekontaminacja, Uzdatnianie Wód:
Znaczenie dekontaminacja, uzdatnianie wód Mechanizm albo zespół mechanizmów fizycznych, chemicznych i biologicznych zmierzających do przywrócenia wodzie jej cech naturalnych (pierwotnych) poprzez usuwanie ośrodek szczelinowaty; ośrodek szczelinowy.
Słownik Obszar Źródliskowy:
Znaczenie Region stopniowego tworzenia się cieku głównego albo jego dopływu, gdzie woda podziemna wydostaje się na powierzchnię terenu i ujawnia w formie → podmokłości, →wycieków, rzadziej źródeł. Zespół ośrodek szczelinowaty; ośrodek szczelinowy.
Słownik Opad Mokry:
Znaczenie atmosferyczny w formie płynnej, raczej deszczu. Niekiedy definicją tym obejmuje się także stałe produkty kondensacji pary wodnej (śnieg, grad), mogące po stopnieniu zasilać wody podziemne. Definicja ośrodek szczelinowaty; ośrodek szczelinowy.

Czym jest Ośrodek szczelinowaty znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: