Ośrodek szczelinowaty co to jest
Co to jest Ośrodek szczelinowaty; ośrodek szczelinowy. Wyjaśnienie ośrodek szczelinowy Ośrodek.

Czy przydatne?

Co to jest Ośrodek szczelinowaty; ośrodek szczelinowy

Definicja OŚRODEK SZCZELINOWATY; OŚRODEK SZCZELINOWY: Ośrodek szczelinowaty; ośrodek szczelinowy
Ośrodek przepuszczalny (skała) niejednorodny i nieciągły, gdzie woda raczej przemieszcza się w sieci otwartych szczelin (wykazujących mocną anizotropię) dzielących ośrodek na nieregularne bloki. Ośrodek ten charakteryzuje się przepuszczalnością wyrażoną współczynnikiem filtracji. O.s. znacząco trudniej poddaje się → hipotezie continuum niż → ośrodek porowaty.[TM].

Słownik Odwadnianie Wykopu (Fundamentowego):
Znaczenie fundamentowego) Odwadnianie wykopu stosuje się, gdy zwierciadło wód podziemnych leży ponad dnem wykopu, a również płytko pod jego dnem (ryc. 70). Stosuje się zarówno drenaż zakryty, jak i odkryty ośrodek szczelinowaty; ośrodek szczelinowy.
Słownik Oporność Elektrolityczna Wody:
Znaczenie Oporność elektrolityczna wody > Przewodność elektrolityczna właściwa wody.[AM ośrodek szczelinowaty; ośrodek szczelinowy.
Słownik Obszar Ochrony; Obszar Ochronny:
Znaczenie region ochronny region zasilania zbiornika albo poziomu wód podziemnych, gdzie podejmuje się działania zmierzające do powstrzymania postępującej degradacji wód. O.o. ustanawia się w nawiązaniu do ośrodek szczelinowaty; ośrodek szczelinowy.
Słownik Opad Podziemny:
Znaczenie Kondensacja pary wodnej pod powierzchnią w strefie aeracji. Przypisywano jej niegdyś bardzo istotną rolę w zasilaniu wód podziemnych. O.p. zaznacza się najwyraźniej w górach i na brzegu morza. → ośrodek szczelinowaty; ośrodek szczelinowy.
Słownik Obszar Poboru Wód Podziemnych:
Znaczenie Region poboru wód podziemnych Region przylegający bezpośrednio do studni albo źródła, obejmujący również techniczne wyposażenie i obiekty wykorzystywane do eksploatacji wody.[AS ośrodek szczelinowaty; ośrodek szczelinowy.

Czym jest Ośrodek szczelinowaty znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: