Otwór spływowy; filtr co to jest
Co to jest Otwór spływowy; filtr spływowy. Wyjaśnienie spływowy Otwór wiertniczy wykonany z.

Czy przydatne?

Co to jest Otwór spływowy; filtr spływowy

Definicja OTWÓR SPŁYWOWY; FILTR SPŁYWOWY: Otwór spływowy; filtr spływowy
Otwór wiertniczy wykonany z powierzchni terenu do podziemnego wyrobiska korytarzowego albo z wyrobiska do warstwy wodonośnej, wyposażony w filtr w interwale przecięcia otworem → wodonośca występującego w górotworze nad wyrobiskiem. W górnictwie służący jako jeden z przedmiotów → odwadniania kombinowanego. → Odwadnianie kopalni, → Otwór odwadniający.[TB].

Słownik Obudowa Studni; Cembrowina Studni:
Znaczenie Obudowa studni; cembrowina studni Konstrukcja zabezpieczająca ściany otworu studziennego – cembrowina na przykład z kręgów betonowych albo → kolumna filtrowa studni.[AK otwór spływowy; filtr spływowy.
Słownik Opad Hydrologiczny; Opad Rzeczywisty:
Znaczenie opad rzeczywisty Rozmiar rzeczywista opadu albo przynajmniej skorygowana o błąd pomiaru (→ opad skorygowany). Uwzględnia osad atmosferyczny, opad poziomy. Ocenia się, iż warstwa o.h. jest w Polsce o otwór spływowy; filtr spływowy.
Słownik Otwór Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Otwór wiertniczy zaprojektowany albo wykonany w celu ustalenia warunków hydrogeologicznych. Ukończony otwór wiertniczy, przygotowany do eksploatacji, obserwacji i tym podobne, jest otwór spływowy; filtr spływowy.
Słownik Odpływ Całkowity H, Q:
Znaczenie Odpływ całkowity H, Q Suma wszystkich składowych odpływu manifestująca się w przepływie cieku. → Bilans wodny.[AK otwór spływowy; filtr spływowy.
Słownik Opad Atmosferyczny P:
Znaczenie P Woda atmosferyczna (wszystkie rodzaje wody występujące w przyrodzie łącznie z substancjami rozpuszczonymi, emulgowanymi i zawieszonymi i mikroorganizmami), która w wyniku kondensacji z pary wodnej otwór spływowy; filtr spływowy.

Czym jest Otwór spływowy; filtr spływowy znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: