Otwór spływowy; filtr co to jest
Co to jest Otwór spływowy; filtr spływowy. Wyjaśnienie spływowy Otwór wiertniczy wykonany z.

Czy przydatne?

Co to jest Otwór spływowy; filtr spływowy

Definicja OTWÓR SPŁYWOWY; FILTR SPŁYWOWY: Otwór spływowy; filtr spływowy
Otwór wiertniczy wykonany z powierzchni terenu do podziemnego wyrobiska korytarzowego albo z wyrobiska do warstwy wodonośnej, wyposażony w filtr w interwale przecięcia otworem → wodonośca występującego w górotworze nad wyrobiskiem. W górnictwie służący jako jeden z przedmiotów → odwadniania kombinowanego. → Odwadnianie kopalni, → Otwór odwadniający.[TB].

Słownik Oporność Strefy Przyfiltrowej:
Znaczenie przyfiltrowej O.s.p. jest spowodowana zmianami przewodności strefy przyfiltrowej, starzeniem się filtru, a nawet geometrią strumienia (studnia niezupełna) wody podziemnej. O.s.p. jest odpowiedzialna otwór spływowy; filtr spływowy.
Słownik Obudowa Studni; Cembrowina Studni:
Znaczenie Obudowa studni; cembrowina studni Konstrukcja zabezpieczająca ściany otworu studziennego – cembrowina na przykład z kręgów betonowych albo → kolumna filtrowa studni.[AK otwór spływowy; filtr spływowy.
Słownik Obszar Zwykłej Ochrony GZWP OZO:
Znaczenie Region zwykłej ochrony GZWP OZO Region stanowiący pozostałe fragmenty GZWP, niewydzielone jako ONO i OWO. W granicach tych obszarów dla ochrony wód stosuje się obowiązujące regulaminy prawne.[AS otwór spływowy; filtr spływowy.
Słownik Obszar Ochrony; Obszar Ochronny:
Znaczenie region ochronny region zasilania zbiornika albo poziomu wód podziemnych, gdzie podejmuje się działania zmierzające do powstrzymania postępującej degradacji wód. O.o. ustanawia się w nawiązaniu do otwór spływowy; filtr spływowy.
Słownik Odwadnianie Wykopu (Fundamentowego):
Znaczenie fundamentowego) Odwadnianie wykopu stosuje się, gdy zwierciadło wód podziemnych leży ponad dnem wykopu, a również płytko pod jego dnem (ryc. 70). Stosuje się zarówno drenaż zakryty, jak i odkryty otwór spływowy; filtr spływowy.

Czym jest Otwór spływowy; filtr spływowy znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: