Cholesterol co to jest
Leczenie Cholesterol. Definicja: Cholesterol jest substancją tłuszczową, która w warunkach.

Czy przydatne?

Definicja Cholesterol

Co to jest: Cholesterol jest substancją tłuszczową, która w warunkach fizjologicznych występuje w organiźmie człowieka i jest konieczna do jego prawidłowego funkcjonowania. Cholesterol jest konieczny do produkcji wielu hormonów, witaminy D, kwasów żółciowych. Jednak tylko niewielka część obecnego we krwi cholesterolu jest konieczna do zaspokojenia zapotrzebowania. Z kolei nadmiar cholesterolu niekorzystnie wpływa na organizm przyczyniając się do rozwoju miażdżycy (działanie aterogenne). Ocenia się, iż ok. 2/3 cholesterolu potrzebnego człowiekowi wytwarza wątroba a pozostała część jest dostarczana z pożywieniem. Cholesterol znajduje się w każdym pokarmie pochodzenia zwierzęcego i im więcej go spożywamy z pokarmem, tym wątroba syntezuje mniejsze ilości cholesterolu endogennego. Po spożyciu produktu z zawartością tłuszczu i jego strawieniu i wchłonięciu, cząsteczki tłuszczu są transportowane do różnych tkanek i komórek w połączeniu z białkami jako tak zwany lipoproteiny. Lipoproteiny transportują nie tylko tłuszcze wchłonięte z pożywienia, lecz również przenoszą lipidy produkowane poprzez sam organizm z miejsca ich stworzenia do miejsca przeznaczenia. Wyróżniamy cztery kluczowe rodzaje lipoprotein, zawierające w różnych proporcjach trójglicerydy, fosfolipidy, cholesterol i białko, zwane apoproteiną: Chylomikrony - Powstają w jelicie z tłuszczu pokarmowego i przenoszą tłuszcze dostarczane z pożywieniem z jelita do wewnątrz organizmu. Chylomikrony najprawdopodobniej mają także pewne działanie aterogenne. Lipoproteiny o bardzo małej gęstości VLDL (Very Low Density Lipoproteins) - Stanowią 10-15% całkowitej ilości cholesterolu w surowicy i ok. 70% trójglicerydów, są produkowane w wątrobie i z nich powstaje frakcja LDL cholesterolu. Wybrane formy VLDL najprawdopodobniej sprzyjają postępowi miażdżycy. Lipoproteiny o małej gęstości LDL (Low Density Lipoproteins, „niedobry cholesterol”) - Stanowią 60-70% całkowitej ilości cholesterolu w surowicy i są kluczowymi lipoproteinami aterogennymi odpowiedzialnymi za postęp miażdżyc. Lipoproteiny o dużej gęstości HDL (High Density Lipoproteins, „dobry cholesterol”) - Stanowią 20-30% całkowitej ilości cholesterolu w surowicy i przenoszą lipidy z tkanek obwodowych z powrotem do wątroby. Lipoproteiny HDL chronią przed postępem miażdżycy. Prócz lipoprotein, istnieją także Trójglicerydy, które służą do magazynowania energii pochodzącej z pożywienia. Trójglicerydy są odkładane w komórkach tłuszczowych i tylko niewielka ich część krąży we krwi. Nadmiar trójglicerydy można stwierdzić w cukrzycy, u osób otyłych i przy nadużywaniu alkoholu. W praktyce klinicznej wagę przywiązuje się raczej do LDL, HDL i TG. Poniżej przedstawiamy klasyfikację stężeń cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, HDL i trójglicerydów w surowicy wg ATP III Cholesterol całkowitymg/dl (mmol/l) =6,2) spore Cholesterol LDL-C mg/dl (mmol/l) =4,9) bardzo spore Trójglicerydy mg% (mmol/l) =5,7) bardzo spore Cholesterol HDL mg/dl (mmol/l) =1,5) spore

Czym jest Cholesterol znaczenie Słownik leczenie C .