Barter co to jest
Definicja Barter. Co oznacza zamiana bezgotówkowa, a więc wyrób za wyrób. Co to jest Barter słownik.

Czy przydatne?

Co to jest Barter

Definicja BARTER: zamiana bezgotówkowa, a więc wyrób za wyrób.

Znaczenie Bezrobocie Utajone:
Słownik nie objęte statystyką; w gospodarce socjalistycznej występuje w formie nadzatrudnienia; w państwach rozwiniętych jest rezultatem zachowań tych ludzi, którzy zrezygnowali z poszukiwania pracy na barter.
Znaczenie Bezrobocie Klasyczne:
Słownik bezrobocie występujące, gdy wynagrodzenie jest utrzymywana powyżej poziomu równowagi barter.
Znaczenie Bank:
Słownik działalności polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego i innych czynności, ustalonych przepisami prawa i wymienionych w statucie barter.
Znaczenie Bezrobocie Sezonowe:
Słownik bezrobocie wywołane okresową zmiennością warunków klimatycznych i cyklów produkcyjnych w niektórych rodzajach działalności gospodarczej, na przykład w rolnictwie barter.
Znaczenie Biznes:
Słownik przedsięwzięcie handlowe albo produkcyjne; spółka realizująca to przedsięwzięcie barter.

Czym jest Barter znaczenie w Słownik finansowy B .

  • Dodano:
  • Autor: