Broker Ubezpieczeniowy co to jest
Definicja Broker Ubezpieczeniowy. Co oznacza ubezpieczyć a zakładem ubezpieczeniowym. Działa w.

Czy przydatne?

Co to jest Broker Ubezpieczeniowy

Definicja: Niezależny pośrednik pomiędzy osobą zamierzającą się ubezpieczyć a zakładem ubezpieczeniowym. Działa w imieniu i w interesie swojego klienta. Działalność brokerska bazuje na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego albo pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego (broker pełnomocnik albo pośrednik). Wg Kodeksu Etycznego Brokera wobec ubezpieczonych broker powinien zapewnić swym klientom rzeczową, obiektywną rade i wyjaśnienia w kwestiach różnych rodzaju ubezpieczeń, praw, zobowiązań i związanych z tym wydatków, udzielać porady i informacji jedynie w takich dziedzinach, gdzie jest w pełni kompetentny, w razie szkody starać się o poprawne prowadzenie kwestie i uzyskania właściwego odszkodowania, uzasadniony biznes klienta i swą lojalność zawsze przedkładać przed własnym zyskiem. Broker działa zatem na innych zasadach, niż agent ubezpieczeniowy.

Czym jest Ubezpieczeniowy Broker znaczenie w Słownik finansowy B .