Wydatki Publiczne co to jest
Definicja Wydatki Publiczne. Co oznacza środki wydatkowane poprzez kraj i samorządy na realizację.

Czy przydatne?

Co to jest Wydatki Publiczne

Definicja WYDATKI PUBLICZNE: środki wydatkowane poprzez kraj i samorządy na realizację swych zadań i celów.

Znaczenie Warrant:
Słownik nieodwołalne zobowiązanie się emitenta warrantu do wypłacenia uprawnionym właścicielom warrantów stawki rozliczenia. Jego cena zależy od ceny albo wartości tak zwany instrumentu bazowego wydatki publiczne.
Znaczenie Wiek Emerytalny:
Słownik nowy mechanizm ustalił go na 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn wydatki publiczne.
Znaczenie Waluta (Currency):
Słownik to definicja stosowane zamiennie z definicją pieniądza. Nazwę waluta stosuje się w pierwszej kolejności, gdy jednostka monetarna danego państwie występuje na rynku międzynarodowym wydatki publiczne.
Znaczenie Weksel Skarbowy (Treasury Bill):
Słownik skarbowych papierów dłużnych. Ma on formę weksla własnego, którego wystawcą jest Skarb Państwa. Przykładem weksli skarbowych, bardzo popularnych w państwach anglosaskich, są emitowane w Polsce bony wydatki publiczne.
Znaczenie Wibor (Warsaw Interbank Offered Rate):
Słownik średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym wydatki publiczne.

Czym jest Wydatki Publiczne znaczenie w Słownik finansowy W .

  • Dodano:
  • Autor: