Adres elektroniczny co to jest
Definicja Adres elektroniczny w prawie. Znaczenie mechanizmu teleinformatycznego umożliwiające.

Czy przydatne?

Definicja Adres elektroniczny w prawie

Definicja z ang. electronic address, z niem. elektronische Adresse.

Słownik ADRES ELEKTRONICZNY: oznaczenie mechanizmu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się dzięki środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Znaczenie Aktywa Trwałe:
Wyjaśnienie Aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych, o których mowa w art. 3 ust. 18 ustawy o rachunkowości. Art. 3 ust. 13 ustawy o rachunkowości adres elektroniczny.
Znaczenie Aport:
Wyjaśnienie wspólnika spółki, dokonywany w celu pokrycia udziałów. Umowa spółki powinna szczegółowo określać element tego wkładu i osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną adres elektroniczny.
Znaczenie Administracyjne Organy Wyższego Stopnia:
Wyjaśnienie stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są: w relacji do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba iż ustawy szczególne stanowią odmiennie adres elektroniczny.
Znaczenie Adhezyjne Postępowanie:
Wyjaśnienie aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z adres elektroniczny.
Znaczenie Agent Rozliczeniowy:
Wyjaśnienie albo Centrum Akceptacyjno Rozliczeniowe (z angielskiego: Acuirer) - organizacja pośrednicząca między Akceptantem a Emitentem karty (ew. jego organizacją płatniczą). Agent rozliczeniowy dokonuje adres elektroniczny.

Czym jest Adres elektroniczny znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: