Adres elektroniczny co to jest
Definicja Adres elektroniczny w prawie. Znaczenie mechanizmu teleinformatycznego umożliwiające.

Czy przydatne?

Definicja Adres elektroniczny w prawie

Definicja z ang. electronic address, z niem. elektronische Adresse.

Słownik ADRES ELEKTRONICZNY: oznaczenie mechanizmu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się dzięki środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Znaczenie Akcje Uprzywilejowane:
Wyjaśnienie przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia. W szczególności mogą one dotyczyć prawa powoływania albo odwoływania członków zarządu, porady nadzorczej albo prawa do adres elektroniczny.
Znaczenie Autostrada:
Wyjaśnienie wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: a) zaopatrzoną co najmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją adres elektroniczny.
Znaczenie Administracyjne Organy Naczelne:
Wyjaśnienie w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są: w relacji do organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem samorządowych kolegiów odwoławczych, i adres elektroniczny.
Znaczenie Aparat Publiczny:
Wyjaśnienie Publicznie popularny telefon, gdzie połączenie opłacane jest automatycznie, zwłaszcza dzięki monety, żetonu, karty telefonicznej albo karty płatniczej. Art. 2 punkt 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne adres elektroniczny.
Znaczenie Agent Rozliczeniowy:
Wyjaśnienie albo Centrum Akceptacyjno Rozliczeniowe (z angielskiego: Acuirer) - organizacja pośrednicząca między Akceptantem a Emitentem karty (ew. jego organizacją płatniczą). Agent rozliczeniowy dokonuje adres elektroniczny.

Czym jest Adres elektroniczny znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: