Akcje uprzywilejowane co to jest
Definicja Akcje uprzywilejowane w prawie. Znaczenie przyznać indywidualnie oznaczonemu.

Czy przydatne?

Definicja Akcje uprzywilejowane w prawie

Definicja z ang. preferred shares, z niem. Vorzugsaktien.

Słownik: Statut może przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia. W szczególności mogą one dotyczyć prawa powoływania albo odwoływania członków zarządu, porady nadzorczej albo prawa do otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki. Statut może uzależnić przyznanie osobistego uprawnienia akcjonariuszowi od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu albo ziszczenia się warunku.Ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych stosuje się odpowiednio do uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście.Uprawnienia osobiste przyznane indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem spółki.
Art. 354 kodeksu spółek handlowych.

Czym jest Akcje uprzywilejowane znaczenie w Słownik prawo A .