Aport co to jest
Definicja Aport w prawie. Znaczenie wspólnika spółki, dokonywany w celu pokrycia udziałów. Umowa.

Czy przydatne?

Definicja Aport w prawie

Definicja z ang. Contribution, z niem. Beitrag.

Słownik: Wkład niepieniężny wspólnika spółki, dokonywany w celu pokrycia udziałów. Umowa spółki powinna szczegółowo określać element tego wkładu i osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Wynagrodzenia za usługi świadczone przy stworzeniu spółki nie można wypłacać ze środków wpłaconych na pokrycie kapitału zakładowego, jak również zaliczać na poczet wkładu wspólnika.
Art. 158 kodeksu spółek handlowych.

Czym jest Aport znaczenie w Słownik prawo A .