Bank powierniczy co to jest
Definicja Bank powierniczy w prawie. Znaczenie posiadający zezwolenie Komisji na prowadzenie.

Czy przydatne?

Definicja Bank powierniczy w prawie

Definicja z ang. custodian, z niem. Kustos.

Słownik BANK POWIERNICZY: Bank krajowy posiadający zezwolenie Komisji na prowadzenie rachunków papierów wartościowych;

Art. 3 punkt 36 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Znaczenie BIN:
Wyjaśnienie Bank Identyfication Number) - pierwsze 6 cyfr w numerze karty płatniczej, pozwalające na zidentyfikowanie rodzaju karty i banku wydającego kartę a również organizacji płatniczej, która wydała kartę bank powierniczy.
Znaczenie Bar Mleczny:
Wyjaśnienie prowadzący działalność gospodarczą w formie samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów masowego żywienia, sprzedających całodziennie posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie. Art. 6 punkt bank powierniczy.
Znaczenie Bezpaństwowiec:
Wyjaśnienie Osoba, która nie nabyła obywatelstwa żadnego państwa poprzez urodzenie, a również osoba, która utraciła dotychczasowe obywatelstwo i nie nabyła obywatelstwa żadnego innego państwa bank powierniczy.
Znaczenie Brak Świadomości Lub Swobody Powzięcia Decyzji:
Wyjaśnienie oświadczenie woli złożone poprzez osobę, która z żadnych powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to zwłaszcza choroby bank powierniczy.
Znaczenie Bigamia:
Wyjaśnienie małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. Unieważnienia małżeństwa na skutek pozostawania poprzez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym bank powierniczy.

Czym jest Bank powierniczy znaczenie w Słownik prawo B .

  • Dodano:
  • Autor: