Bank powierniczy co to jest
Definicja Bank powierniczy w prawie. Znaczenie posiadający zezwolenie Komisji na prowadzenie.

Czy przydatne?

Definicja Bank powierniczy w prawie

Definicja z ang. custodian, z niem. Kustos.

Słownik BANK POWIERNICZY: Bank krajowy posiadający zezwolenie Komisji na prowadzenie rachunków papierów wartościowych;

Art. 3 punkt 36 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Znaczenie Brak Świadomości Lub Swobody Powzięcia Decyzji:
Wyjaśnienie oświadczenie woli złożone poprzez osobę, która z żadnych powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to zwłaszcza choroby bank powierniczy.
Znaczenie Bezpaństwowiec:
Wyjaśnienie Osoba, która nie nabyła obywatelstwa żadnego państwa poprzez urodzenie, a również osoba, która utraciła dotychczasowe obywatelstwo i nie nabyła obywatelstwa żadnego innego państwa bank powierniczy.
Znaczenie Bezpodstawne Wzbogacenie:
Wyjaśnienie Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości - art. 405 kodeksu cywilnego bank powierniczy.
Znaczenie Bar Mleczny:
Wyjaśnienie prowadzący działalność gospodarczą w formie samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów masowego żywienia, sprzedających całodziennie posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie. Art. 6 punkt bank powierniczy.
Znaczenie Biegły Skarbowy:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to rzeczoznawcę w określonej dziedzinie, uprawnionego do wyceny majątku zobowiązanego i wpisanego na listę biegłych skarbowych prowadzoną poprzez izbę skarbową; art. 1 a ust. 1 bank powierniczy.

Czym jest Bank powierniczy znaczenie w Słownik prawo B .

  • Dodano:
  • Autor: