Bigamia co to jest
Definicja Bigamia w prawie. Znaczenie małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim.

Czy przydatne?

Definicja Bigamia w prawie

Definicja z ang. Bigamy, z niem. Bigamie.

Słownik: Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. Unieważnienia małżeństwa na skutek pozostawania poprzez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym biznes prawny.Nie można unieważnić małżeństwa na skutek pozostawania poprzez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim, jeśli wcześniejsze małżeństwo ustało albo zostało unieważnione, chyba iż ustanie tego małżeństwa nastąpiło poprzez śmierć osoby, która zawarła ponownie małżeństwo pozostając w poprzednio zawartym związku małżeńskim.
Art. 13 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Czym jest Bigamia znaczenie w Słownik prawo B .