Bigamia co to jest
Definicja Bigamia w prawie. Znaczenie małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim.

Czy przydatne?

Definicja Bigamia w prawie

Definicja z ang. Bigamy, z niem. Bigamie.

Słownik BIGAMIA: Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. Unieważnienia małżeństwa na skutek pozostawania poprzez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym biznes prawny.Nie można unieważnić małżeństwa na skutek pozostawania poprzez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim, jeśli wcześniejsze małżeństwo ustało albo zostało unieważnione, chyba iż ustanie tego małżeństwa nastąpiło poprzez śmierć osoby, która zawarła ponownie małżeństwo pozostając w poprzednio zawartym związku małżeńskim.
Art. 13 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie Błąd Wyłączający Odpowiedzialność Karną:
Wyjaśnienie umyślnie czynu zabronionego, kto pozostaje w błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię. Odpowiada na podstawie regulaminu przewidującego łagodniejszą odpowiedzialność sprawca, który bigamia.
Znaczenie BIN:
Wyjaśnienie Bank Identyfication Number) - pierwsze 6 cyfr w numerze karty płatniczej, pozwalające na zidentyfikowanie rodzaju karty i banku wydającego kartę a również organizacji płatniczej, która wydała kartę bigamia.
Znaczenie Budynek:
Wyjaśnienie Przedmiot budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni dzięki przegród budowlanych i posiada fundamenty i dach art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane bigamia.
Znaczenie Budynek Mieszkalny Jednorodzinny:
Wyjaśnienie stojący lub budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej, wykorzystywany zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, gdzie dopuszcza się bigamia.
Znaczenie Biuro Narodowe:
Wyjaśnienie Organizacja zakładów ubezpieczeń na terytorium danego państwa, które prowadzą działalność ubezpieczeniową w dziedzinie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych bigamia.

Czym jest Bigamia znaczenie w Słownik prawo B .

  • Dodano:
  • Autor: