Bigamia co to jest
Definicja Bigamia w prawie. Znaczenie małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim.

Czy przydatne?

Definicja Bigamia w prawie

Definicja z ang. Bigamy, z niem. Bigamie.

Słownik BIGAMIA: Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. Unieważnienia małżeństwa na skutek pozostawania poprzez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym biznes prawny.Nie można unieważnić małżeństwa na skutek pozostawania poprzez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim, jeśli wcześniejsze małżeństwo ustało albo zostało unieważnione, chyba iż ustanie tego małżeństwa nastąpiło poprzez śmierć osoby, która zawarła ponownie małżeństwo pozostając w poprzednio zawartym związku małżeńskim.
Art. 13 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie BIN:
Wyjaśnienie Bank Identyfication Number) - pierwsze 6 cyfr w numerze karty płatniczej, pozwalające na zidentyfikowanie rodzaju karty i banku wydającego kartę a również organizacji płatniczej, która wydała kartę bigamia.
Znaczenie Bar Mleczny:
Wyjaśnienie prowadzący działalność gospodarczą w formie samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów masowego żywienia, sprzedających całodziennie posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie. Art. 6 punkt bigamia.
Znaczenie Budowa Drogi:
Wyjaśnienie Wykonywanie połączenia drogowego pomiędzy określonymi miejscami albo miejscowościami, a również jego odbudowę i rozbudowę. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych bigamia.
Znaczenie Brak Świadomości Lub Swobody Powzięcia Decyzji:
Wyjaśnienie oświadczenie woli złożone poprzez osobę, która z żadnych powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to zwłaszcza choroby bigamia.
Znaczenie Budowa:
Wyjaśnienie Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a również odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego art. 3 pkt 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane bigamia.

Czym jest Bigamia znaczenie w Słownik prawo B .

  • Dodano:
  • Autor: