Bigamia co to jest
Definicja Bigamia w prawie. Znaczenie małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim.

Czy przydatne?

Definicja Bigamia w prawie

Definicja z ang. Bigamy, z niem. Bigamie.

Słownik BIGAMIA: Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. Unieważnienia małżeństwa na skutek pozostawania poprzez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym biznes prawny.Nie można unieważnić małżeństwa na skutek pozostawania poprzez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim, jeśli wcześniejsze małżeństwo ustało albo zostało unieważnione, chyba iż ustanie tego małżeństwa nastąpiło poprzez śmierć osoby, która zawarła ponownie małżeństwo pozostając w poprzednio zawartym związku małżeńskim.
Art. 13 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie Biuro Narodowe:
Wyjaśnienie Organizacja zakładów ubezpieczeń na terytorium danego państwa, które prowadzą działalność ubezpieczeniową w dziedzinie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych bigamia.
Znaczenie Błąd:
Wyjaśnienie co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeśli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych bigamia.
Znaczenie BIN:
Wyjaśnienie Bank Identyfication Number) - pierwsze 6 cyfr w numerze karty płatniczej, pozwalające na zidentyfikowanie rodzaju karty i banku wydającego kartę a również organizacji płatniczej, która wydała kartę bigamia.
Znaczenie Brak Świadomości Lub Swobody Powzięcia Decyzji:
Wyjaśnienie oświadczenie woli złożone poprzez osobę, która z żadnych powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to zwłaszcza choroby bigamia.
Znaczenie Błąd Wyłączający Odpowiedzialność Karną:
Wyjaśnienie umyślnie czynu zabronionego, kto pozostaje w błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię. Odpowiada na podstawie regulaminu przewidującego łagodniejszą odpowiedzialność sprawca, który bigamia.

Czym jest Bigamia znaczenie w Słownik prawo B .

  • Dodano:
  • Autor: