Błąd wyłączający co to jest
Definicja Błąd wyłączający odpowiedzialność karną w prawie. Znaczenie umyślnie czynu zabronionego.

Czy przydatne?

Definicja Błąd wyłączający odpowiedzialność karną w prawie

Definicja z ang. Error off criminal responsibility, z niem. Fehler aus der strafrechtlichen Verantwortlichkeit.

Słownik: Nie popełnia umyślnie czynu zabronionego, kto pozostaje w błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię. Odpowiada na podstawie regulaminu przewidującego łagodniejszą odpowiedzialność sprawca, który dopuszcza się czynu w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, iż zachodzi okoliczność stanowiąca znamię czynu zabronionego, od której taka łagodniejsza odpowiedzialność zależy. Art. 28 kodeksu karnego
Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, iż zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność lub winę; jeśli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd może wykorzystać nadzwyczajne złagodzenie kary. Art. 29 kodeksu karnego.

Czym jest Błąd wyłączający znaczenie w Słownik prawo B .