Błąd wyłączający co to jest
Definicja Błąd wyłączający odpowiedzialność karną w prawie. Znaczenie umyślnie czynu zabronionego.

Czy przydatne?

Definicja Błąd wyłączający odpowiedzialność karną w prawie

Definicja z ang. Error off criminal responsibility, z niem. Fehler aus der strafrechtlichen Verantwortlichkeit.

Słownik BŁĄD WYŁĄCZAJĄCY ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ: Nie popełnia umyślnie czynu zabronionego, kto pozostaje w błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię. Odpowiada na podstawie regulaminu przewidującego łagodniejszą odpowiedzialność sprawca, który dopuszcza się czynu w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, iż zachodzi okoliczność stanowiąca znamię czynu zabronionego, od której taka łagodniejsza odpowiedzialność zależy. Art. 28 kodeksu karnego
Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, iż zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność lub winę; jeśli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd może wykorzystać nadzwyczajne złagodzenie kary. Art. 29 kodeksu karnego.

Znaczenie Bezpodstawne Wzbogacenie:
Wyjaśnienie Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości - art. 405 kodeksu cywilnego błąd wyłączający odpowiedzialność karną.
Znaczenie Bigamia:
Wyjaśnienie małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. Unieważnienia małżeństwa na skutek pozostawania poprzez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym błąd wyłączający odpowiedzialność karną.
Znaczenie Bankomat:
Wyjaśnienie Automated Taller Machine) - bankomat, urządzenie wykorzystywane do pobierania gotówki. Regularnie przy zastosowaniu bankomatu można dokonywać także innych transakcji, na przykład sprawdzenia salda błąd wyłączający odpowiedzialność karną.
Znaczenie Bar Mleczny:
Wyjaśnienie prowadzący działalność gospodarczą w formie samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów masowego żywienia, sprzedających całodziennie posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie. Art. 6 punkt błąd wyłączający odpowiedzialność karną.
Znaczenie Budowla:
Wyjaśnienie budowlany niebędący budynkiem albo przedmiotem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno błąd wyłączający odpowiedzialność karną.

Czym jest Błąd wyłączający znaczenie w Słownik prawo B .

  • Dodano:
  • Autor: