Brak świadomości lub swobody co to jest
Definicja Brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji w prawie. Znaczenie oświadczenie woli.

Czy przydatne?

Definicja Brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji w prawie

Definicja z ang. Lack of awareness or the freedom to come to a decision, z niem. Der Mangel an Bewusstsein oder die Freiheit, eine Entscheidung zu kommen.

Słownik BRAK ŚWIADOMOŚCI LUB SWOBODY POWZIĘCIA DECYZJI: Nieważne jest oświadczenie woli złożone poprzez osobę, która z żadnych powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to zwłaszcza choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.
Art. 82 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Budowla:
Wyjaśnienie budowlany niebędący budynkiem albo przedmiotem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji.
Znaczenie Bezpodstawne Wzbogacenie:
Wyjaśnienie Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości - art. 405 kodeksu cywilnego brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji.
Znaczenie Biuro Narodowe:
Wyjaśnienie Organizacja zakładów ubezpieczeń na terytorium danego państwa, które prowadzą działalność ubezpieczeniową w dziedzinie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji.
Znaczenie Bezpaństwowiec:
Wyjaśnienie Osoba, która nie nabyła obywatelstwa żadnego państwa poprzez urodzenie, a również osoba, która utraciła dotychczasowe obywatelstwo i nie nabyła obywatelstwa żadnego innego państwa brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji.
Znaczenie Budowa Drogi:
Wyjaśnienie Wykonywanie połączenia drogowego pomiędzy określonymi miejscami albo miejscowościami, a również jego odbudowę i rozbudowę. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji.

Czym jest Brak świadomości lub swobody znaczenie w Słownik prawo B .

  • Dodano:
  • Autor: