Brak świadomości lub swobody co to jest
Definicja Brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji w prawie. Znaczenie oświadczenie woli.

Czy przydatne?

Definicja Brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji w prawie

Definicja z ang. Lack of awareness or the freedom to come to a decision, z niem. Der Mangel an Bewusstsein oder die Freiheit, eine Entscheidung zu kommen.

Słownik BRAK ŚWIADOMOŚCI LUB SWOBODY POWZIĘCIA DECYZJI: Nieważne jest oświadczenie woli złożone poprzez osobę, która z żadnych powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to zwłaszcza choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.
Art. 82 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Budowa:
Wyjaśnienie Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a również odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego art. 3 pkt 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji.
Znaczenie Bank Powierniczy:
Wyjaśnienie Bank krajowy posiadający zezwolenie Komisji na prowadzenie rachunków papierów wartościowych; Art. 3 punkt 36 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji.
Znaczenie Bar Mleczny:
Wyjaśnienie prowadzący działalność gospodarczą w formie samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów masowego żywienia, sprzedających całodziennie posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie. Art. 6 punkt brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji.
Znaczenie Biegły Skarbowy:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to rzeczoznawcę w określonej dziedzinie, uprawnionego do wyceny majątku zobowiązanego i wpisanego na listę biegłych skarbowych prowadzoną poprzez izbę skarbową; art. 1 a ust. 1 brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji.
Znaczenie Błąd:
Wyjaśnienie co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeśli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji.

Czym jest Brak świadomości lub swobody znaczenie w Słownik prawo B .

  • Dodano:
  • Autor: