Emeryt co to jest
Definicja Emeryt w prawie. Znaczenie ustalone prawo do emerytury - na podstawie ustawy z dnia 17.

Czy przydatne?

Definicja Emeryt w prawie

Definicja z ang. Pensioner, z niem. Rentner.

Słownik: Osoba mająca ustalone prawo do emerytury - na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Świadczeń Społecznych - art. 4 punkt 1 ustawy.

Czym jest Emeryt znaczenie w Słownik prawo E .