Mały przedsiębiorca co to jest
Definicja Mały przedsiębiorca w prawie. Znaczenie przedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę, który.

Czy przydatne?

Definicja Mały przedsiębiorca w prawie

Definicja z ang. small businessman, z niem. Kleinunternehmer.

Słownik MAŁY PRZEDSIĘBIORCA: Za małego przedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników i
osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług i operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro, albo sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro.
Art. 105 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Znaczenie Mikroprzedsiębiorca:
Wyjaśnienie mikroprzedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze mały przedsiębiorca.
Znaczenie Miejsce Zamieszkania:
Wyjaśnienie zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, gdzie osoba ta przebywa z zamierzeniem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego). Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, bo mały przedsiębiorca.
Znaczenie Metoda Kosztowa Wyceny Nieruchomości:
Wyjaśnienie bazuje na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, iż wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. Przy podejściu tym ustala się oddzielnie mały przedsiębiorca.
Znaczenie Mały Podatnik:
Wyjaśnienie znaczy to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wspólnie z stawką należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych stawki mały przedsiębiorca.
Znaczenie Mobbing:
Wyjaśnienie działania albo zachowania dotyczące pracownika albo skierowane przeciwko pracownikowi, opierające na uporczywym i długotrwałym nękaniu albo zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę mały przedsiębiorca.

Czym jest Mały przedsiębiorca znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: