Mały przedsiębiorca co to jest
Definicja Mały przedsiębiorca w prawie. Znaczenie przedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę, który.

Czy przydatne?

Definicja Mały przedsiębiorca w prawie

Definicja z ang. small businessman, z niem. Kleinunternehmer.

Słownik: Za małego przedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników i
osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług i operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro, albo sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro.
Art. 105 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Czym jest Mały przedsiębiorca znaczenie w Słownik prawo M .