Mały przedsiębiorca co to jest
Definicja Mały przedsiębiorca w prawie. Znaczenie przedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę, który.

Czy przydatne?

Definicja Mały przedsiębiorca w prawie

Definicja z ang. small businessman, z niem. Kleinunternehmer.

Słownik MAŁY PRZEDSIĘBIORCA: Za małego przedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników i
osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług i operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro, albo sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro.
Art. 105 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Znaczenie Mieszkaniowy Zasób Gminy:
Wyjaśnienie rozumieć lokale stanowiące własność gminy lub gminnych osób prawnych albo firm handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a również lokale pozostające w mały przedsiębiorca.
Znaczenie Mikroprzedsiębiorca:
Wyjaśnienie mikroprzedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze mały przedsiębiorca.
Znaczenie Metoda Dochodowa Wyceny Nieruchomości:
Wyjaśnienie bazuje na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, iż jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości. Stosuje się je przy mały przedsiębiorca.
Znaczenie Międzynarodowy Transport Drogowy:
Wyjaśnienie wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie przewozu osób albo rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważane jest także zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy mały przedsiębiorca.
Znaczenie Mienie Wielkiej Wartości:
Wyjaśnienie Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 6 kodeksu karnego mały przedsiębiorca.

Czym jest Mały przedsiębiorca znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: