Miejsce zamieszkania dziecka co to jest
Definicja Miejsce zamieszkania dziecka w prawie. Znaczenie zamieszkania dziecka pozostającego pod.

Czy przydatne?

Definicja Miejsce zamieszkania dziecka w prawie

Definicja z ang. Place of residence of the child, z niem. Wohnort des Kindes.

Słownik MIEJSCE ZAMIESZKANIA DZIECKA: Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska albo któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
Jeśli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.
Jeśli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania ustala sąd opiekuńczy (art. 26 kodeksu cywilnego).

Znaczenie Mały Przedsiębiorca:
Wyjaśnienie przedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży miejsce zamieszkania dziecka.
Znaczenie Mały Podatnik:
Wyjaśnienie znaczy to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wspólnie z stawką należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych stawki miejsce zamieszkania dziecka.
Znaczenie Majątek Osobisty Małżonków:
Wyjaśnienie osobistego każdego z małżonków należą: elementy majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, elementy majątkowe nabyte poprzez dziedziczenie, zapis albo darowiznę, chyba iż spadkodawca miejsce zamieszkania dziecka.
Znaczenie Mienie Znacznej Wartości:
Wyjaśnienie Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 5 kodeksu karnego miejsce zamieszkania dziecka.
Znaczenie Majątek Wspólny Małżonków:
Wyjaśnienie wspólnego należą zwłaszcza: pobrane płaca za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak także z majątku osobistego każdego z małżonków miejsce zamieszkania dziecka.

Czym jest Miejsce zamieszkania dziecka znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: