Miejsce zamieszkania dziecka co to jest
Definicja Miejsce zamieszkania dziecka w prawie. Znaczenie zamieszkania dziecka pozostającego pod.

Czy przydatne?

Definicja Miejsce zamieszkania dziecka w prawie

Definicja z ang. Place of residence of the child, z niem. Wohnort des Kindes.

Słownik MIEJSCE ZAMIESZKANIA DZIECKA: Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska albo któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
Jeśli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.
Jeśli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania ustala sąd opiekuńczy (art. 26 kodeksu cywilnego).

Znaczenie Metoda Dochodowa Wyceny Nieruchomości:
Wyjaśnienie bazuje na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, iż jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości. Stosuje się je przy miejsce zamieszkania dziecka.
Znaczenie Mały Podatnik:
Wyjaśnienie znaczy to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wspólnie z stawką należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych stawki miejsce zamieszkania dziecka.
Znaczenie Mobbing:
Wyjaśnienie działania albo zachowania dotyczące pracownika albo skierowane przeciwko pracownikowi, opierające na uporczywym i długotrwałym nękaniu albo zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę miejsce zamieszkania dziecka.
Znaczenie Miejsce Zamieszkania:
Wyjaśnienie zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, gdzie osoba ta przebywa z zamierzeniem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego). Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, bo miejsce zamieszkania dziecka.
Znaczenie Międzynarodowy Transport Kombinowany:
Wyjaśnienie Transport kombinowany, w czasie którego następuje przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym miejsce zamieszkania dziecka.

Czym jest Miejsce zamieszkania dziecka znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: