Molestowanie seksualne co to jest
Definicja Molestowanie seksualne w prawie. Znaczenie racji na płeć jest również każde.

Czy przydatne?

Definicja Molestowanie seksualne w prawie

Definicja z ang. sexual harassment, z niem. sexuelle Belästigung.

Słownik MOLESTOWANIE SEKSUALNE: Dyskryminowaniem z racji na płeć jest również każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym albo odnoszące się do płci pracownika, którego celem albo skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne albo pozawerbalne przedmioty (molestowanie seksualne).
Art. 18 (3) § 6 kodeksu pracy.

Znaczenie Mienie Wielkiej Wartości:
Wyjaśnienie Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 6 kodeksu karnego molestowanie seksualne.
Znaczenie Marża Handlowa:
Wyjaśnienie ceną płaconą poprzez kupującego a ceną uprzednio zapłaconą poprzez przedsiębiorcę, wynikającą z wydateków i zysku przedsiębiorcy; marża handlowa może być wyrażona kwotowo albo w procentach, Art. 3 molestowanie seksualne.
Znaczenie Międzynarodowy Transport Kombinowany:
Wyjaśnienie Transport kombinowany, w czasie którego następuje przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym molestowanie seksualne.
Znaczenie Mienie Znacznej Wartości:
Wyjaśnienie Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 5 kodeksu karnego molestowanie seksualne.
Znaczenie Mały Podatnik:
Wyjaśnienie znaczy to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wspólnie z stawką należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych stawki molestowanie seksualne.

Czym jest Molestowanie seksualne znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: