Molestowanie seksualne co to jest
Definicja Molestowanie seksualne w prawie. Znaczenie racji na płeć jest również każde.

Czy przydatne?

Definicja Molestowanie seksualne w prawie

Definicja z ang. sexual harassment, z niem. sexuelle Belästigung.

Słownik: Dyskryminowaniem z racji na płeć jest również każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym albo odnoszące się do płci pracownika, którego celem albo skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne albo pozawerbalne przedmioty (molestowanie seksualne).
Art. 18 (3) § 6 kodeksu pracy.

Czym jest Molestowanie seksualne znaczenie w Słownik prawo M .