Rozwiązanie umowy o pracę co to jest
Definicja Rozwiązanie umowy o pracę w prawie. Znaczenie rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron.

Czy przydatne?

Definicja Rozwiązanie umowy o pracę w prawie

Definicja z ang. Termination of employment, z niem. Kündigung des Arbeits.

Słownik: Umowa o pracę rozwiązuje się:
na mocy porozumienia stron,
poprzez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
poprzez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
z upływem czasu, na który była zawarta,
z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.
Umowa o pracę na moment próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem. moment wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień albo miesiąc lub ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę albo w ostatnim dniu miesiąca. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu albo rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony albo o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana powód uzasadniająca wypowiedzenie albo rozwiązanie umowy. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę albo jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.
Art. 30 kodeksu pracy.

Czym jest Rozwiązanie umowy o pracę znaczenie w Słownik prawo R .