Termin do wniesienia co to jest
Definicja Termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie do sądu, który wydał.

Czy przydatne?

Definicja Termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. The deadline for an appeal in a civil case, z niem. Die Frist für eine Beschwerde in einem Zivilverfahren.

Słownik: Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeśli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, gdzie upłynął termin do żądania uzasadnienia.
art. 369 k.p.c.

Czym jest Termin do wniesienia apelacji znaczenie w Słownik prawo T .