Termin do wniesienia co to jest
Definicja Termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie do sądu, który wydał.

Czy przydatne?

Definicja Termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. The deadline for an appeal in a civil case, z niem. Die Frist für eine Beschwerde in einem Zivilverfahren.

Słownik TERMIN DO WNIESIENIA APELACJI W SPRAWIE CYWILNEJ: Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeśli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, gdzie upłynął termin do żądania uzasadnienia.
art. 369 k.p.c.

Znaczenie Termin Oznaczony W Tygodniach, Miesiącach, Latach:
Wyjaśnienie tygodniach, miesiącach albo latach kończy się z upływem dnia, który nazwą albo datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej.
Znaczenie Transmisja:
Wyjaśnienie terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku spadkobierca zmarł nie złożywszy takiego oświadczenia, oświadczenie o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku może być złożone termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej.
Znaczenie Tunel:
Wyjaśnienie przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego albo pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących albo innego rodzaju komunikacji poprzez przeszkodę terenową albo termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej.
Znaczenie Transport Kombinowany:
Wyjaśnienie czasie którego auto ciężarowy, przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą albo bez jednostki ciągnącej, nadwozie wymienne albo kontener 20-stopowy albo większy korzysta z drogi w startowym albo końcowym termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej.
Znaczenie Testament Ustny:
Wyjaśnienie obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub jeśli w wyniku specjalnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe albo bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej.

Czym jest Termin do wniesienia apelacji znaczenie w Słownik prawo T .

  • Dodano:
  • Autor: