Termin do wniesienia co to jest
Definicja Termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie do sądu, który wydał.

Czy przydatne?

Definicja Termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. The deadline for an appeal in a civil case, z niem. Die Frist für eine Beschwerde in einem Zivilverfahren.

Słownik TERMIN DO WNIESIENIA APELACJI W SPRAWIE CYWILNEJ: Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeśli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, gdzie upłynął termin do żądania uzasadnienia.
art. 369 k.p.c.

Znaczenie Transport Kombinowany:
Wyjaśnienie czasie którego auto ciężarowy, przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą albo bez jednostki ciągnącej, nadwozie wymienne albo kontener 20-stopowy albo większy korzysta z drogi w startowym albo końcowym termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej.
Znaczenie Torowisko Tramwajowe:
Wyjaśnienie Część ulicy pomiędzy skrajnymi szynami wspólnie z zewnętrznymi pasami bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m każdy. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej.
Znaczenie Tymczasowe Pomieszczenie - Wymogi:
Wyjaśnienie pomieszczenie powinno: 1) posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem; 2) posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne; 3 termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej.
Znaczenie Transakcja Związana Z Opłatą (EETS):
Wyjaśnienie albo pewną liczbę następnych działań, wskutek których podmiotowi pobierającemu koszty przekazane zostaje zgłoszenie koszty; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej.
Znaczenie Testament Ustny:
Wyjaśnienie obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub jeśli w wyniku specjalnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe albo bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej.

Czym jest Termin do wniesienia apelacji znaczenie w Słownik prawo T .

  • Dodano:
  • Autor: