Termin oznaczony w co to jest
Definicja Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach, latach w prawie. Znaczenie tygodniach.

Czy przydatne?

Definicja Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach, latach w prawie

Definicja z ang. Period expressed in weeks, months, years, z niem. Zeitraum ausgedrückt in Wochen, Monate, Jahre.

Słownik: Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach albo latach kończy się z upływem dnia, który nazwą albo datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.
Art. 112 kodeksu cywilnego.

Czym jest Termin oznaczony w tygodniach znaczenie w Słownik prawo T .