Termin oznaczony w co to jest
Definicja Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach, latach w prawie. Znaczenie tygodniach.

Czy przydatne?

Definicja Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach, latach w prawie

Definicja z ang. Period expressed in weeks, months, years, z niem. Zeitraum ausgedrückt in Wochen, Monate, Jahre.

Słownik TERMIN OZNACZONY W TYGODNIACH, MIESIĄCACH, LATACH: Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach albo latach kończy się z upływem dnia, który nazwą albo datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.
Art. 112 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Tytuł Egzekucyjny:
Wyjaśnienie egzekucyjnymi są: 1) orzeczenie sądu prawomocne albo podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak także ugoda zawarta przed sądem; 2) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne albo podlegające termin oznaczony w tygodniach, miesiącach, latach.
Znaczenie Termin Do Wniesienia Apelacji W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeśli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od termin oznaczony w tygodniach, miesiącach, latach.
Znaczenie Testament:
Wyjaśnienie dorobkiem na wypadek śmierci można jedynie poprzez testament. Art. 941 kodeksu cywilnego Testament może być zwyczajny albo specjalny. Testament zwyczajny: testament własnoręczny - Spadkodawca może termin oznaczony w tygodniach, miesiącach, latach.
Znaczenie Testament Ustny:
Wyjaśnienie obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub jeśli w wyniku specjalnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe albo bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę termin oznaczony w tygodniach, miesiącach, latach.
Znaczenie Transakcje CPN:
Wyjaśnienie angielskiego: Card Not Prezent) - transakcje nie wymagające fizycznego użycia karty płatniczej: zamówienie pocztowe ((z angielskiego: Mail Order), zamówienie telefoniczne (((z angielskiego: Telephone termin oznaczony w tygodniach, miesiącach, latach.

Czym jest Termin oznaczony w tygodniach znaczenie w Słownik prawo T .

  • Dodano:
  • Autor: