Termin oznaczony w co to jest
Definicja Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach, latach w prawie. Znaczenie tygodniach.

Czy przydatne?

Definicja Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach, latach w prawie

Definicja z ang. Period expressed in weeks, months, years, z niem. Zeitraum ausgedrückt in Wochen, Monate, Jahre.

Słownik TERMIN OZNACZONY W TYGODNIACH, MIESIĄCACH, LATACH: Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach albo latach kończy się z upływem dnia, który nazwą albo datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.
Art. 112 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Termin Oznaczony W Dniach:
Wyjaśnienie dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeśli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zjawisko, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, gdzie to zjawisko nastąpiło. Art. 111 termin oznaczony w tygodniach, miesiącach, latach.
Znaczenie Teren Budowy:
Wyjaśnienie Przestrzeń, gdzie prowadzone są roboty budowlane wspólnie z przestrzenią zajmowaną poprzez urządzenia zaplecza budowy art. 3 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane termin oznaczony w tygodniach, miesiącach, latach.
Znaczenie Towar:
Wyjaśnienie Rzecz, jak również energia i prawa majątkowe zbywalne termin oznaczony w tygodniach, miesiącach, latach.
Znaczenie Tytuły Uczestnictwa W Instytucjach Wspólnego Inwestowania:
Wyjaśnienie podstawie właściwych regulaminów prawa polskiego albo obcego papiery wartościowe albo niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom termin oznaczony w tygodniach, miesiącach, latach.
Znaczenie Towary Wspólnotowe:
Wyjaśnienie uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty bez udziału towarów przywiezionych z państw albo terytoriów niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty. W sytuacjach o szczególnym znaczeniu gospodarczym termin oznaczony w tygodniach, miesiącach, latach.

Czym jest Termin oznaczony w tygodniach znaczenie w Słownik prawo T .

  • Dodano:
  • Autor: