Tytuł wykonawczy co to jest
Definicja Tytuł wykonawczy w prawie. Znaczenie jest tytuł egzekucyjny wyposażony w klauzulę.

Czy przydatne?

Definicja Tytuł wykonawczy w prawie

Słownik TYTUŁ WYKONAWCZY: Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny wyposażony w klauzulę wykonalności.
art. 776 k.p.c.

Znaczenie Tymczasowe Pomieszczenie - Wymogi:
Wyjaśnienie pomieszczenie powinno: 1) posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem; 2) posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne; 3 tytuł wykonawczy co znaczy.
Znaczenie Tytuł Egzekucyjny:
Wyjaśnienie egzekucyjnymi są: 1) orzeczenie sądu prawomocne albo podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak także ugoda zawarta przed sądem; 2) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne albo podlegające tytuł wykonawczy krzyżówka.
Znaczenie Transport Kombinowany:
Wyjaśnienie czasie którego auto ciężarowy, przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą albo bez jednostki ciągnącej, nadwozie wymienne albo kontener 20-stopowy albo większy korzysta z drogi w startowym albo końcowym tytuł wykonawczy co to jest.
Znaczenie Treść Obligacji:
Wyjaśnienie zawierać zwłaszcza: 1) powołanie podstawy prawnej emisji, 2) nazwę (firmę) i siedzibę emitenta, miejsce i numer wpisu do właściwego rejestru lub wskazanie jednostki samorządu terytorialnego, związku tytuł wykonawczy słownik.
Znaczenie Testament:
Wyjaśnienie dorobkiem na wypadek śmierci można jedynie poprzez testament. Art. 941 kodeksu cywilnego Testament może być zwyczajny albo specjalny. Testament zwyczajny: testament własnoręczny - Spadkodawca może tytuł wykonawczy czym jest.

Czym jest Tytuł wykonawczy znaczenie w Słownik prawo T .

  • Dodano:
  • Autor: