Zakaz anatocyzmu co to jest
Definicja Zakaz anatocyzmu w prawie. Znaczenie odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od.

Czy przydatne?

Definicja Zakaz anatocyzmu w prawie

Definicja z ang. The ban anatocyzmu, z niem. Das Verbot anatocyzmu.

Słownik ZAKAZ ANATOCYZMU: Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba iż po stworzeniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Przepis nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych poprzez instytucje kredytowe.
Art. 482 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Znaczący Wpływ Na Inną Jednostkę:
Wyjaśnienie sprawowania kontroli albo współkontroli umiejętność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną, w tym również dotyczącą podziału albo pokrycia wyniku finansowego innej jednostki. Art zakaz anatocyzmu.
Znaczenie Zakres Pełnomocnictwa Procesowego:
Wyjaśnienie procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do: 1) wszystkich łączących się z kwestią czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania zakaz anatocyzmu.
Znaczenie Zwolnienie Z Długu:
Wyjaśnienie Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Art. 508 kodeksu cywilnego zakaz anatocyzmu.
Znaczenie Zgłoszenie Opłaty (EETS):
Wyjaśnienie przekazane podmiotowi pobierającemu koszty, które zatwierdza poruszanie się pojazdem na obszarze poboru opłat, w formie uzgodnionej poprzez dostawcę usługi koszty elektronicznej i podmiot zakaz anatocyzmu.
Znaczenie Zaległość Podatkowa:
Wyjaśnienie podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważane jest również niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym także zaliczkę, o której mowa w art zakaz anatocyzmu.

Czym jest Zakaz anatocyzmu znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: