Zakaz anatocyzmu co to jest
Definicja Zakaz anatocyzmu w prawie. Znaczenie odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od.

Czy przydatne?

Definicja Zakaz anatocyzmu w prawie

Definicja z ang. The ban anatocyzmu, z niem. Das Verbot anatocyzmu.

Słownik ZAKAZ ANATOCYZMU: Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba iż po stworzeniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Przepis nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych poprzez instytucje kredytowe.
Art. 482 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Zasiedzenie Nieruchomości:
Wyjaśnienie nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeśli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba iż uzyskał posiadanie w złej wierze. Po upływie zakaz anatocyzmu.
Znaczenie Zobowiązania Warunkowe:
Wyjaśnienie Wymóg wykonania świadczeń, których stworzenie jest uzależnione od zaistnienia ustalonych zdarzeń. Art. 3 ust. 28 ustawy o rachunkowości zakaz anatocyzmu.
Znaczenie Zobowiązanie:
Wyjaśnienie przeszłych zdarzeń wymóg wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują zastosowanie już posiadanych albo przyszłych aktywów jednostki. Art. 3 ust. 20 ustawy o rachunkowości zakaz anatocyzmu.
Znaczenie Zasób Nieruchomości:
Wyjaśnienie które stanowią element własności Skarbu Państwa, gminy, powiatu albo województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, i nieruchomości będące obiektem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa zakaz anatocyzmu.
Znaczenie Zawieszenie Biegu Przedawnienia:
Wyjaśnienie nie zaczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu: co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - poprzez czas trwania władzy rodzicielskiej; co do roszczeń, które przysługują osobom zakaz anatocyzmu.

Czym jest Zakaz anatocyzmu znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: