Zakaz anatocyzmu co to jest
Definicja Zakaz anatocyzmu w prawie. Znaczenie odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od.

Czy przydatne?

Definicja Zakaz anatocyzmu w prawie

Definicja z ang. The ban anatocyzmu, z niem. Das Verbot anatocyzmu.

Słownik ZAKAZ ANATOCYZMU: Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba iż po stworzeniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Przepis nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych poprzez instytucje kredytowe.
Art. 482 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Zobowiązania Krótkoterminowe:
Wyjaśnienie Ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a również całość albo tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Art. 3 ust. 22 ustawy o rachunkowości zakaz anatocyzmu.
Znaczenie Zbrodnia:
Wyjaśnienie zakazany w niebezpieczeństwie karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 lub karą surowszą.Art. 7 § 2 kodeksu karnego Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie.Art. 8 kodeksu karnego zakaz anatocyzmu.
Znaczenie Zgłoszenie Celne:
Wyjaśnienie którą osoba wyraża, w wymaganej formie i w określony sposób, zamierzenie objęcia towaru określoną procedurą celną Art. 4 pkt 17 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r zakaz anatocyzmu.
Znaczenie Zakaz Ogłoszenia Upadłości:
Wyjaśnienie upadłości: Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego; publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy i utworzonych w wykonaniu zakaz anatocyzmu.
Znaczenie Zwłoka Dłużnika:
Wyjaśnienie się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeśli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu poprzez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie zakaz anatocyzmu.

Czym jest Zakaz anatocyzmu znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: