Zasób nieruchomości co to jest
Definicja Zasób nieruchomości w prawie. Znaczenie które stanowią element własności Skarbu Państwa.

Czy przydatne?

Definicja Zasób nieruchomości w prawie

Definicja z ang. resource Real estate, z niem. Ressourcen Immobilien.

Słownik ZASÓB NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomości, które stanowią element własności Skarbu Państwa, gminy, powiatu albo województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, i nieruchomości będące obiektem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, gminy, powiatu albo województwa
art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
.

Znaczenie Zgoda Współmałżonka:
Wyjaśnienie małżonka jest potrzebna do dokonania: czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości albo użytkowania wieczystego, jak także prowadzącej do oddania zasób nieruchomości.
Znaczenie Zarządca Drogi:
Wyjaśnienie zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg: 1) krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 2) wojewódzkich - zarząd województwa; 3) powiatowych - zarząd powiatu; 4) gminnych - wójt zasób nieruchomości.
Znaczenie Zaległość Podatkowa:
Wyjaśnienie podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważane jest również niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym także zaliczkę, o której mowa w art zasób nieruchomości.
Znaczenie Zezwolenie (Według Ustawy O Transporcie Drogowym - Przyp. Red.):
Wyjaśnienie administracyjna wydana poprzez ministra właściwego ds. transportu, Głównego Inspektora Transportu Drogowego albo określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca przewoźnika drogowego zasób nieruchomości.
Znaczenie Zgłoszenie Celne:
Wyjaśnienie którą osoba wyraża, w wymaganej formie i w określony sposób, zamierzenie objęcia towaru określoną procedurą celną Art. 4 pkt 17 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r zasób nieruchomości.

Czym jest Zasób nieruchomości znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: