Zasób nieruchomości co to jest
Definicja Zasób nieruchomości w prawie. Znaczenie które stanowią element własności Skarbu Państwa.

Czy przydatne?

Definicja Zasób nieruchomości w prawie

Definicja z ang. resource Real estate, z niem. Ressourcen Immobilien.

Słownik ZASÓB NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomości, które stanowią element własności Skarbu Państwa, gminy, powiatu albo województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, i nieruchomości będące obiektem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, gminy, powiatu albo województwa
art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
.

Znaczenie Zwrot Podatku:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to zwrot różnicy podatku albo zwrot podatku naliczonego w rozumieniu regulaminów o podatku od towarów i usług, a również inne formy zwrotu podatku przewidziane w regulaminach zasób nieruchomości.
Znaczenie Zmiana Reprezentanta Grupy:
Wyjaśnienie niż połowy członków ekipy sąd może dokonać zmiany reprezentanta ekipy. Wniosek powinien wskazywać proponowanego reprezentanta ekipy i zawierać jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie zasób nieruchomości.
Znaczenie Zielona Karta:
Wyjaśnienie certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, wystawiony w imieniu biura narodowego Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych zasób nieruchomości.
Znaczenie Zieleń Przydrożna:
Wyjaśnienie umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu zwłaszcza ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem poprzez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zasób nieruchomości.
Znaczenie Zakaz Dyskryminacji Pracownika:
Wyjaśnienie dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia albo pośrednia, zwłaszcza z racji na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie zasób nieruchomości.

Czym jest Zasób nieruchomości znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: