Zawarcie małżeństwa przez co to jest
Definicja Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w prawie. Znaczenie sąd może zezwolić, tak aby.

Czy przydatne?

Definicja Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w prawie

Definicja z ang. Marriage by proxy, z niem. Ehe durch einen Bevollmächtigten.

Słownik ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA: Z istotnych powodów sąd może zezwolić, tak aby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński albo oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone poprzez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i zmieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.
Art. 6 Kodeksu rodzinnego.

Znaczenie Zapis:
Wyjaśnienie poprzez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego albo testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis). Spadkodawca może obciążyć zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika.
Znaczenie Zezwolenie Zagraniczne (Według Ustawy O Transporcie Drogowym - Przyp. Red.):
Wyjaśnienie na podstawie umowy międzynarodowej od właściwego organu innego państwa albo organizacji międzynarodowej poprzez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej przekazywany przewoźnikowi drogowemu i zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika.
Znaczenie Znaczna Szkoda:
Wyjaśnienie jest szkoda, której wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 7 w zw. z art. 115 § 5 kodeksu karnego zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika.
Znaczenie Zaspokojenie Potrzeb Rodziny:
Wyjaśnienie obowiązani są, każdy wg swych sił i swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą poprzez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika.
Znaczenie Zbieg Egzekucji:
Wyjaśnienie egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej do tej samej nieruchomości, rzeczy lub prawa majątkowego albo niemajątkowego, organ egzekucyjny wstrzymuje czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika.

Czym jest Zawarcie małżeństwa przez znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: