Zmiana reprezentanta grupy co to jest
Definicja Zmiana reprezentanta grupy w prawie. Znaczenie niż połowy członków ekipy sąd może dokonać.

Czy przydatne?

Definicja Zmiana reprezentanta grupy w prawie

Definicja z ang. Change of representative groups, z niem. Änderung der repräsentativen Gruppen.

Słownik: Na wniosek więcej niż połowy członków ekipy sąd może dokonać zmiany reprezentanta ekipy. Wniosek powinien wskazywać proponowanego reprezentanta ekipy i zawierać jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie reprezentantem. Sąd wydaje postanowienie na posiedzeniu niejawnym. Zmiana reprezentanta ekipy nie skutkuje wygaśnięcia udzielonego w postępowaniu pełnomocnictwa. W razie złożenia wniosku o zmianę reprezentanta ekipy po wydaniu wyroku, bieg terminu do zaskarżenia wyroku nie może skończyć się przedtem niż z upływem dwóch tygodni od uprawomocnienia się postanowienia o zmianie reprezentanta ekipy.
art. 18 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Czym jest Zmiana reprezentanta grupy znaczenie w Słownik prawo Z .